Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
26 January 2016
Artikel delen

Snel internet op basisscholen v

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Maar met alleen snel internet ben je er nog niet. Met razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van digitaal lesmateriaal, digitale schoolborden, onderwijs-apps en digitale leeromgevingen is een stabiel en veilig draadloos netwerk geen overbodige luxe. En wanneer besturen van basisscholen daar niet over worden ingelicht, zouden daar wel eens meer kosten in kunnen zitten voor de basisscholen dan de snelle internetaansluiting. Het gaat namelijk niet alleen om de aanschaf van controllers, switches en access points, maar ook om het onderhoud en de mogelijkheid tot toekomstige uitbreiding. Want als de huidige trend zich voortzet, zullen in 2018 per school ruim tweehonderd leerlingen vanaf iedere plek in en rondom het schoolgebouw, allemaal met personal devices gebruik willen maken van dat snelle internet.

  De digitalisering op basisscholen is onontkoombaar. En dat is maar goed ook. Naast het feit dat onze kinderen nu al vegend over telefoons en iPads opgroeien, zouden basisscholen voorop moeten lopen op ict-gebied, zodat onze schoolgaande kinderen worden voorbereid op de toekomst. Bovendien brengt de digitalisering ook kansen met zich mee voor verbetering van het onderwijs.

  Er wordt bijvoorbeeld al jaren gepleit voor gepersonaliseerd onderwijs. Het gebruik van onderwijs-apps en digitale leeromgevingen maakt gepersonaliseerd onderwijs mogelijk, doordat lesmateriaal per leerling beschikbaar wordt gesteld. Bovendien worden resultaten direct door de onderwijs-apps uitgerekend en gepresenteerd, waardoor de leerkracht meer tijd heeft om op individueel niveau te begeleiden.

  De voordelen van gepersonaliseerd onderwijs worden ook door de overheid erkend. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil in 2018 een adaptieve Centrale Eindtoets voor het primair onderwijs invoeren, zodat ieder kind op zijn eigen niveau de toets kan maken. Het doel is om de adaptieve Centrale Eindtoets digitaal af te nemen, maar het CvTE erkent in haar rapporten dat de basisscholen op het moment niet over de benodigde ict-infrastructuur beschikken.

  Op

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS