Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
27 June 2017
Artikel delen

“Stabiele groei in keuze voor techniek op scholen”

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Sinds 2013 stijgt het aantal jongeren dat een technisch profiel of studie kiest gestaag. Het behalen van de gestelde doelen van het Techniekpact ten aanzien van de instroom komt hiermee in zicht. Namens het kabinet nam minister Bussemaker van Onderwijs vandaag tijdens de Jaarconferentie de voortgangsrapportage en monitor van het Nationaal Techniekpact 2020 in ontvangst. Dit meldt Techniekpact.

  ?De grootste stijging in een keuze voor techniek is zichtbaar in de vmbo gl/tl opleidingen, van respectievelijk 34 en 36 procent in 2012/2013 naar 40 en 41 procent in 2015/2016. In het mbo is het aandeel mbo-studenten in bètatechnische richting sinds 2013 toegenomen van 29 naar 32 procent; de grootste stijging is hierbij te zien op niveau 3, van 18 naar 29 procent. In het hoger onderwijs is het aandeel studenten dat instroomt in een bètatechnische hbo-studie gestegen van 21 naar 25 procent in 2016-2017. In de bètatechnische wo-studies was het aandeel studenten dat instroomde in het studiejaar 2016-2017 36 procent ten opzicht van 34 procent in 2013-2014.

  Aandachtspunt blijft de instroom van leerlingen in het vmbo-bb en vmbo-kb. Ten opzichte van 10 jaar geleden zien we hier nog altijd een dalende trend. Regionaal zijn betrokken partijen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor het in stand houden van het vmbo techniekonderwijs. Ingezet wordt op een betere beeldvorming vanuit het bedrijfsleven over de beroepen in de techniek en het aanbieden van verschillende gepersonaliseerde leerstijlen aan de leerlingen.
  Door de aantrekkende economie zien we dat met name in de bouw, de installatietechniek en de metaal de behoefte aan goed opgeleide vakkrachten weer toeneemt. Ook in het onderwijs is er nog altijd een groot tekort aan goed opgeleide vakdocenten techniek. Verwacht wordt dat, door de groeiende rol van technologie in andere sectoren zoals de zorg, de vraag naar technici de komende jaren nog verder zal toenemen. De instroom in de bètatechnische opleidingen zorgt op dit moment nog onvoldoende voor een passend antwoord op de vraag. 
   
  Regionaal, sectoraal en nationaal weten onderwijs, bedrijfsleven en overheden elkaar steeds beter te vinden; Zo zijn er inmiddels 149 publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo). Er werken op dit moment 100 grote bedrijven en 3.300 mkb-ers samen met 700 basisscholen, 180 havo/vwo-scholen en 280 vmbo-scholen aan meer aandacht voor techniek in het funderend onderwijs. 

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS