Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
31 January 2014
Artikel delen

Start monitor Passend onderwijs

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Begin februari start de monitor naar de betrokkenheid van onderwijspersoneel bij de invoering van Passend onderwijs. De PO-Raad vraagt schoolbesturen om de schoolleiders en leraren te stimuleren om aan deze monitor mee te werken. Op die manier ontstaat een goed beeld van hoe het staat met de invoering van Passend Onderwijs. De uitkomsten worden daarnaast gebruikt om samenwerkingsverbanden gerichte ondersteuning te bieden.

  Schoolleiders ontvangen binnenkort twee mailberichten. In de eerste worden zij gevraagd om zelf een korte vragenlijst in te vullen. De andere mail is bedoeld voor het team. De schoolleiders wordt gevraagd om deze mail door te sturen naar alle leraren en andere medewerkers. Schoolleiders, leraren en andere medewerkers kunnen de monitor invullen tot en met 14 februari.

  Naast dit onderzoek loopt er ook een onderzoek naar de betrokkenheid van ouders. De schoolleiders krijgen ook informatie over dat onderzoek, zodat zij op de hoogte zijn van de informatie die een deel van de ouders, die zijn geselecteerd via een steekproef, ontvangt. De monitor voor de ouders wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys en de monitor voor de schoolleiders en medewerkers door Panteia.

  Uit verschillende signalen blijkt dat ouders en leraren nog te weinig betrokken zijn bij de invoering van Passend onderwijs. De PO-Raad heeft daarom met OCW, andere sectorraden, vakbonden en ouderorganisaties afgesproken om deze monitor uit te voeren. De monitor is onderdeel van een geheel aan acties die scholen in staat moeten stellen om op 1 augustus 2014 op een positieve manier met Passend onderwijs van start te kunnen gaan.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS