Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
17 November 2014
Artikel delen

Start nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. De samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst zullen ongetwijfeld veel vragen van onze flexibiliteit, creativiteit en vermogen tot samenwerking. Hoe bereiden basisscholen en middelbare scholen kinderen optimaal op deze uitdagingen voor? Staatssecretaris Dekker start vandaag een nationaal gesprek over de belangrijkste vraag in het onderwijs: wat moeten kinderen leren op school zodat ze klaar zijn voor hun toekomst?

  Dekker: ‘Een kind dat vandaag voor het eerst naar school gaat, solliciteert in 2032 naar zijn eerste baan. Leert dit kind nú op school wat het dán nodig heeft om een vliegende start te maken? We hebben het vaak over de randvoorwaarden voor goed onderwijs, de groepsgrootte, bekostiging, onderwijstijd, huisvesting. Belangrijke thema’s, maar we hebben het eigenlijk bijna nooit over waar het écht om draait op school: de inhoud van ons onderwijs.’

  Brede dialoog

  Dekker pleit daarom vandaag voor een brede nationale dialoog. Dit is het startpunt van een traject dat een paar jaar in beslag zal nemen. Van gelijksoortige trajecten in Finland, Noorwegen en Schotland is geleerd dat het denken over en vormgeven van het curriculum te belangrijk is om over te laten aan één partij. Daarom wordt in iedere fase nauw contact gehouden met leraren, leerlingen en ouders. Maar ook met het bedrijfsleven en de wetenschap.

  Brainstorm

  De eerste fase van het debat over onderwijsinhoud krijgt het karakter van een nationale brainstorm. Dekker nodigt iedereen met ideeën over het onderwijs uit om deze te delen via #onderwijs2032. Dekker: ‘Het mag wat mij betreft over alles gaan, als het maar over de inhoud van het onderwijs gaat.’ Er komen in deze fase bijvoorbeeld regionale debatbijeenkomsten en scholen krijgen informatiepakketten om te ontdekken hoe ze hun stem kunnen laten horen.

  Ideeën verbinden

  Een groep deskundigen van binnen en buiten het onderwijs gaat al deze ideeën met elkaar verbinden. In het najaar van 2015 moet dit alles leiden tot een breed gedragen visie op wat kinderen moeten kennen en kunnen als ze klaar zijn met school. Daarna zal die visie verder worden uitgewerkt, samen met onder andere de docenten. Stap voor stap wordt de inhoud van het Nederlandse onderwijs van de toekomst zo concreter.

  #onderwijs2032

  Om het gesprek direct op stoom te helpen, heeft Dekker vijftien smaakmakers gevraagd om hun visie op het onderwijs van de toekomst in een filmpje kort onder woorden te brengen. De filmpjes worden vandaag via Twitter en Youtube gepubliceerd. Via onderwijs2032.nl wordt iedereen uitgedaagd te reageren of zelf een filmpje in te sturen.

  Partners

  Met de dialoog over de onderwijsinhoud sluit Dekker aan bij de wens van Onderwijsraad en de WRR om samen met leraren, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden de totale onderwijsinhoud tegen het licht te houden en deze bij de tijd te brengen. Het ministerie van OCW trekt samen op met de sectorraden en diverse lerarenorganisaties.

  Klik hier voor meer informatie

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS