Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
28 November 2013
Artikel delen

Strategische agenda PO-Raad belangrijk voor leerling en onderwijskwaliteit

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  De PO-Raad heeft een belangrijke, nieuwe stap gezet in het verder verbeteren van het primair onderwijs. Met haar strategische beleidsagenda die ze vandaag presenteerde, laat ze zien hoe de PO-Raad daarbij de komende vijf jaar het verschil kan maken. Zo neemt ze het heft voor het steeds verder verbeteren van de onderwijskwaliteit nog meer in eigen hand.

  Om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen, riep voorzitter Rinda den Besten de politiek op koersvast te zijn in zijn beleid, het onderwijs de ruimte te geven haar ambities waar te maken en het primair onderwijs alleen af te rekenen op kwaliteit. Ze deed dat tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) waar de strategische agenda werd gepresenteerd.

  Eerder dit jaar sloot de PO-Raad een Nationaal Onderwijsakkoord en lanceerde ze Vensters PO, een systeem waarmee de gegevens van alle scholen in het primair onderwijs inzichtelijk worden weergegeven. De strategische beleidsagenda past in die ontwikkeling waarbij het primair onderwijs laat zien zelf verantwoordelijkheid te nemen en transparant te zijn over haar prestaties. ,,Vijf, zes jaar geleden gedroeg het primair onderwijs zich nog als het jongste zusje binnen de onderwijsfamilie’’, zei Den Besten. ,,Inmiddels is de sector primair onderwijs een volwassen sector geworden met meer zelfvertrouwen.’’

  In de beleidsagenda draait alles om goed onderwijs. Uitgangspunt van de agenda is dat de leerling centraal staat bij het werk van de PO-Raad voor schoolbesturen. De ALV stemde eveneens vandaag unaniem in met de agenda.

  ,,Met de strategische beleidsagenda zetten we weer een belangrijke stap voor onze sector", zegt voorzitter Rinda den Besten. ,,Maar vooral ook voor onze leerlingen. Zij verdienen het beste onderwijs. We zetten ons met zijn allen in om daarvoor te zorgen.’’

  Thema’s

  De vier thema’s waar de PO-Raad zich op zal focussen zijn:

  1. Verbinding: over het richten van voorzieningen op de belangen van kinderen
  2. Innovatie en ICT: over de mogelijkheden van technologische vernieuwing
  3. Kennis en onderzoek: over goed onderwijs en leraren in een academische omgeving
  4. Het bestuur als motor: over de professionalisering van schoolbesturen

  Professionaliseren

  In de praktijk betekent dat dat de PO-Raad onder meer intensiever overleg zal bevorderen tussen gemeenten, scholen en zorgpartners en neemt hiertoe op landelijke schaal het initiatief zal nemen. Ook ondersteunt de PO-Raad haar leden bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking, kennisdeling, best practices, professionaliseren van bestuur en lerarenteam. Daarnaast stimuleert de PO-Raad onderwijsbesturen om verder te professionaliseren, aan de hand van de Code Goed Bestuur. Ze betrekt daarbij het advies van de commissie-Meurs dat ook vandaag werd gepresenteerd. 

  De commissie, die onder leiding staat van Pauline Meurs, stelt in haar advies dat er geen nieuwe regels nodig zijn om voor die professionalisering te zorgen. Schoolbesturen moeten juist worden geënthousiasmeerd zelf het heft in handen te nemen. De PO-Raad heeft daarbij een belangrijke rol.

  Bron: PO-Raad

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS