Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
21 January 2014
Artikel delen

Subsidie van 2,9 miljoen voor lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Hogeschool Rotterdam heeft in december een subsidie ter waarde van 2,9 miljoen euro van OC&W toegekend gekregen voor het project Versterking Samenwerking. Met dit geld ontwikkelt Hogeschool Rotterdam een traject voor studenten van de lerarenopleidingen dat hen goed voorbereidt op het lesgeven in het basis-, voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs.

   

  Het traject richt zich op vijf thema’s die extra aandacht vragen in het onderwijs: omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, begeleiding beginnende leraren, ouderbetrokkenheid en pesten. Schoolbesturen en scholen zijn op landelijk niveau in 2011-2012 al met deze thema’s aan de slag gegaan. Met het oog op de kwaliteit van aankomende leraren is het van belang dat ook lerarenopleidingen hierbij aansluiten om zo een doorgaande lijn te creëren in het leerproces. Startende leraren gaan hierdoor effectiever aan de slag wat hopelijk leidt tot minder uitval in de eerste jaren van hun loopbaan. Bovendien vindt er wisselwerking van kennis en ervaring plaats tussen de lerarenopleidingen, de scholen en de leraren en studenten onderling.

  Samenwerkende scholen

  Bij de aanvraag van de subsidie is er voorkeur gegeven aan het gebruikmaken van bestaande samenwerkingsverbanden met scholen waar studenten projecten doen of stage lopen. Hogeschool Rotterdam werkt in dit project samen met Stichting BOOR en Stichting de Wijzer. Studenten gaan aan de slag op 7 basisscholen op Rotterdam Zuid (Childrens Zone) en 7 basisscholen in Vlaardingen/Maassluis. Voor het Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE) wordt samengewerkt met het Da Vinci College te Dordrecht, het Albeda College en ROC Zadkine te Rotterdam. Andere scholen mogen straks ook gebruik maken van de kennis en ervaring die door deze projecten wordt opgedaan.

  Verbinden met Zuid

  Door samen te werken met basisscholen op Zuid geeft Hogeschool Rotterdam verder invulling aan haar ambitie om zich te verbinden met Zuid. De problematiek is hier complexer dan in andere wijken. Denk hierbij aan ouders met een lagere sociaal-economische achtergrond, lager onderwijsniveau, lage CITO-scores en etnische diversiteit. Ook de deelnemende scholen in Vlaardingen/Maassluis hebben te maken met deze problematiek. Hogeschool Rotterdam wil met dit project studenten stimuleren om juist op deze scholen te gaan werken. 

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS