Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
5 May 2011
Artikel delen

Tevredenheid basisschoolleerlingen

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Scholen met Succes heeft onderzoek gedaan naar de tevredenheid van basisschoolleerlingen. Onder ruim 34480 leerlingen van 333 basisscholen zijn vanaf oktober 2010 vragenlijsten afgenomen. Hieronder worden de belangrijkste resultaten vermeld.

  Leerlingen van de basisschool zijn zeer tevreden
  Nederlandse basisschoolleerlingen beoordelen hun school gemiddeld met een rapportcijfer van een 8,1. Ze zijn het meest tevreden over de mate van pestgedrag op internet (leerlingen geven aan niet vaak te pesten via het internet). Over de rust in de klas zijn leerlingen het minst tevreden.

  Meest tevreden over:
  -Pestgedrag op internet
  -Uitstapjes met de groep
  -Gymnastiek
  -Veilig voelen op het schoolplein
  -Werken op de computer

  Minst tevreden over:
  -Rust in de klas
  -Ruzie in de groep
  -Overblijven tussen de middag
  -Waardering taal

  Pesten op internet
  Leerlingen zijn het meest tevreden over het feit dat er nauwelijks via het internet wordt gepest. De meerderheid (92%) pest nooit op het internet of geeft aan nooit gepest te worden op internet (88%).

  Even wat anders dan taal
  Taal vinden basisschoolleerlingen niet zo leuk (slechts 28% vindt het leuk). Over de uitstapjes die met school worden gemaakt zijn leerlingen het meest te spreken (90% vindt de uitstapjes leuk). Ook gymnastiek wordt gewaardeerd (86% vindt gymnastiekles leuk), net als werken op de computer (82% vindt werken op de computer leuk).

  Onrust in de klas
  Kritisch zijn de leerlingen over de rust in de klas (24% vindt het niet rustig genoeg in de klas) en de mate waarin ruzie gemaakt wordt in de klas (16% vindt dat er vaak ruzie in de klas is).

  Tevredenheid voorspellen
  De algemene tevredenheid van leerlingen wordt vooral bepaald door hun oordeel over het schoolgebouw en de mate waarin ze denken dat hun ouders tevreden zijn over de school.

  Het rapportcijfer dat leerlingen geven aan de school kan worden voorspeld door de volgende factoren:
  1. Inrichting schoolgebouw
  2. Verwachte oudertevredenheid
  3. Tevredenheid rondom schoolkeuze
  4. Waardering van de leraren
  5. Waardering van het schoolplein
  6. De mate waarin je veel leert op school
  7. Plezier in het naar school toe gaan
  8. Leuke activiteiten op school

  De tevredenheid van leerlingen wordt voornamelijk bepaald door de inrichting van de school, de verwachte tevredenheid van de ouders en de tevredenheid over schoolkeuze. Ook de mening over de leerkracht, het schoolplein, met plezier naar school toegaan, de mate waarin je veel leert en leuke dingen doet zijn van invloed.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS