Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
4 March 2009
Artikel delen

Uitslagen Citotoets 2009

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Vanaf vandaag ontvangen de deelnemende scholen leerlingrapporten met uitslagen van de Citotoets. In die leerlingrapporten wordt -op basis van de standaardscore- een onafhankelijk advies gegeven over de mogelijkheden van een leerling in de diverse brugklastypen. Bij een standaardscore van bijvoorbeeld 534 is het best passende brugklastype gemengde/theoretische leerweg en havo.

  In 2009 behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,5. De adviezen op basis van de Citotoets laten eenzelfde beeld zien als voorgaande jaren: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de leerwegen in het vmbo gekregen. Dat is al jaren zo. De toets wordt elk jaar ongeveer even goed gemaakt, afgezien van kleine schommelingen in de gemiddelde score.

  In totaal hebben drie kinderen alle 200 opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden goed beantwoord. Acht kinderen hebben slechts één fout gemaakt in de toets. Net als in 2008 scoren meisjes gemiddeld hoger bij Taal, al is het verschil tussen jongens en meisjes wel afgenomen. Bij Rekenen-Wiskunde is het verschil net als in voorgaande jaren in het voordeel van de jongens. Bij het onderdeel Studievaardigheden is er nauwelijks sprake van een verschil tussen jongens en meisjes. Op alle onderdelen scoren vroege leerlingen hoger dan de overige leerlingen. Meer meisjes dan jongens zijn een vroege leerling.

  www.cito.nl

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS