Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
3 March 2015
Artikel delen

Unieke opleiding tot leraar basisonderwijs met Pabo University

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Fontys Hogeschool Kind en Educatie start in september 2015 met Pabo University. In samenwerking met Tilburg University realiseert Fontys deze unieke opleiding voor vwo’ers, die een hbo-bacheloropleiding voor leraar basisonderwijs kunnen combineren met een universitaire master van Tilburg University.

  De nieuwe opleiding is uniek voor Nederland omdat de studenten in vier jaar een hbo- bachelor én een wo-master afronden. Studenten kunnen daarbij kiezen uit de masters Global Communication, Art, Media and Society, Management of Cultural Diversity, Jeugdliteratuur en Ritual in Society. 

  Kwaliteit

  Fontys start met Pabo University om tegemoet te komen aan de roep vanuit de samenleving om meer leraren basisonderwijs met een masteropleiding. In de afgelopen jaren is al veel geïnvesteerd in het verhogen van de kwaliteit van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Er zijn op alle vakgebieden afspraken gemaakt over de kennis die elke leraar in huis moet hebben (de zogenaamde landelijke kennisbases), de onderzoekende houding van de studenten is versterkt en de einddoelen van de opleiding zijn geactualiseerd en aangescherpt. Daarnaast beschikt Fontys over trajecten die meer inspelen op de verschillende talenten van aankomende leraren. Zo zijn er programma’s waarbij studenten naast de bevoegdheid leraar basisonderwijs ook een bevoegdheid halen voor het voortgezet onderwijs. Ook kunnen studenten reeds tijdens de bacheloropleiding onderdelen van de hbo-masters Leren en Innoveren of Special Educational Needs volgen.

  Al deze interventies zijn genomen om de kwaliteit van de afstuderende leraren te bevorderen en het vertrouwen dat de samenleving heeft in de leraar en zijn opleiding te versterken. Recentelijk hebben experts de pabo-opleiding van Fontys op alle 5 locaties (Eindhoven, ’s Hertogenbosch, Tilburg, Veghel en Venlo) als zeer goed aangemerkt.

  Complexere vraagstukken

  Fontys is ook succesvol gebleken in het werven van bijvoorbeeld meer mannelijke studenten. Fontys vindt echter dat er nog te weinig vwo’ers instromen in de pabo. Het aantal varieert tussen de 4 en 9 procent en binnen die groep zijn nauwelijks vwo’ers die tot de beste 20 procent van hun klas behoorden. En juist aan deze groep heeft het basisonderwijs ook behoefte om een antwoord te kunnen geven op de steeds complexere vraagstukken waar het basisonderwijs mee te maken heeft. Pabo University richt zich expliciet op deze doelgroep.

  De bestaande academische pabo’s richten zich al wel op vwo’ers die leraar basisonderwijs willen worden en zich tegelijkertijd verdiepen in een bacheloropleiding onderwijskunde of pedagogiek. Een traject dat op zich succesvol is, maar nog onvoldoende antwoord geeft op de behoefte aan meer diversiteit in de school. Ook leiden de academische pabo’s niet op tot een mastergraad.

  Ondersteunen

  Er zijn in het basisonderwijs ook leraren nodig die zich bekwaamd hebben op andere disciplines dan pedagogiek en onderwijskunde. Juist masters in de hoek van kunst-, cultuur en communicatie kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het verder ontwikkelen van talenten van kinderen en het intensiveren van de samenwerking tussen de school en relevante maatschappelijke instellingen, waarbij ook het bedrijfsleven een rol kan spelen. Een leraar met meer kennis op thema’s als culturele diversiteit, globalisering, interculturele communicatie en de rol van media en gaming, kan zijn collega’s ondersteunen bij het opnemen van deze thema’s in het dagelijks onderwijs.

  Pabo University leidt vwo’ers op tot leraren die die kennis combineren met bijzondere kwaliteiten op het gebied van innovatie, creativiteit en ondernemerschap. Deze leraren kunnen de onderwijskwaliteit op scholen in het primair onderwijs een extra impuls gaan geven.

  De lesplaats van de nieuwe opleiding is Tilburg. De opleiding (in samenwerking met verschillende andere Fontys instituten, waaronder Hogeschool voor de Kunsten) heeft een community karakter met enthousiaste studenten en docenten in een aantrekkelijke leeromgeving. Naast een vwo-diploma zal voor toelating tot deze unieke opleiding een selectieprocedure plaatsvinden tijdens een speciale intakedag.

  Voorlichtingsavonden

  Op 1 april en 3 juni worden speciale voorlichtingsavonden georganiseerd voor de Pabo University. 

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS