Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
14 July 2011
Artikel delen

Verplichte registratie incidenten op scholen

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Scholen in het basis-, speciaal-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs moeten (gewelds)incidenten eenduidig gaan registreren. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW) waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

  Het registratiesysteem draagt bij aan een veiliger schoolklimaat en geeft inzicht in de landelijke ontwikkelingen van incidenten en veiligheid op scholen. Het kabinet streeft ernaar dat de verplichte incidentenregistratie per 1 september 2012 van kracht is.

  Duidelijke definities
  Om een landelijk beeld te kunnen geven moeten scholen de (gewelds)incidenten op dezelfde manier registreren. Grove pesterijen of scheldpartijen zijn subjectief te beoordelen, maar wapenbezit kan objectief worden vastgesteld. Daarom worden eenduidige en duidelijke definities van verschillende incidenten gehanteerd.

  Gegevens niet openbaar
  Persoonsgegevens worden niet geregistreerd. Registratie is beperkt tot het feit

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS