Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
18 February 2014
Artikel delen

Voorlichtingscampagne over passend onderwijs en gelijke behandeling

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Voor leerlingen uit groep acht breekt rond deze tijd een nieuw hoofdstuk aan. Samen met hun ouders gaan zij tijdens de open dagen op zoek naar een geschikte middelbare school. Een spannende periode voor veel leerlingen. Zeker voor leerlingen met een beperking die een aanpassing nodig hebben. Kunnen zij terecht op de school van hun keuze? En krijgen zij de aanpassing die zij nodig hebben? De afgelopen jaren behandelde het College voor de Rechten van de Mens regelmatig zaken van leerlingen die door een school geweigerd werden of geen juiste aanpassing kregen voor hun handicap of chronische ziekte.

  Passend onderwijs en gelijke behandeling

  Vanaf augustus 2014 geldt passend onderwijs voor alle basis- en middelbare scholen in Nederland. Passend onderwijs moet ertoe leiden dat leerlingen met een beperking niet langer thuis zitten, omdat een school hen weigert. Als een leerling met een ondersteuningsbehoefte zich bij een school meldt is de school verantwoordelijk voor het plaatsen van de leerling. Als het niet kan op de school waar de leerling zich meldt moet het schoolbestuur zorgen voor passend onderwijs op een andere school. Daarnaast wordt bij de invoering van passend onderwijs de leerlinggebonden financiering afgeschaft. In plaats daarvan krijgen scholen of samenwerkingsverbanden van scholen geld om de (extra) ondersteuning te regelen. Zij maken daar momenteel afspraken over.

  Hoe zit het met gelijke behandeling?

  Nu al hebben leerlingen met een beperking recht op een aanpassing om onderwijs te volgen op de school van hun keuze. Dit staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De school moet onderzoeken of de leerling met behulp van een aanpassing op de school terecht kan of kan blijven. Als dat zo is, moet de school die aanpassing ook bieden. Bijvoorbeeld extra begeleiding voor een leerling met autisme. Alleen als de aanpassing in redelijkheid niet van de school gevraagd kan worden, geldt het recht op extra ondersteuning niet. Deze verplichting blijft ook na de invoering van passend onderwijs bestaan.

  Over de campagne
  Het College merkt dat zowel scholen als ouders vaak niet voldoende op de hoogte zijn van de rechten van leerlingen met een beperking. Met de campagne licht het College scholen, ouders en leerlingen hierover voor. De campagne is de tweede in een reeks van meerdere campagnes waarbij het College door aan te haken op een actualiteit alledaagse thema's in mensenrechtenperspectief plaatst. De campagne zet voornamelijk in op online en is specifiek gericht op scholen, ouders en leerlingen. Reageren op de stelling kan hier

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS