Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
28 January 2016
Artikel delen

Vooronderzoek effecten iPadscholen afgerond

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  In 2015 is er een onafhankelijk vooronderzoek uitgevoerd naar de effecten van de Steve Jobs scholen, de zogenoemde iPadscholen. In het rapport 'Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT): een evaluatieonderzoek naar de effecten van dit onderwijsconcept – Uitwerking vooronderzoek' is in kaart gebracht wat de kernelementen van het concept O4NT zijn. Dat meldt de Open Universiteit. 

  Voor het vooronderzoek is geïnventariseerd welke positieve effecten men wil bereiken en welke negatieve effecten critici verwachten. Daarbij gaat het om verwachte effecten op bijvoorbeeld motivatie, leerhouding, leerresultaten en werkdruk. Op basis van de inventarisatie is een voorstel opgesteld hoe zou kunnen worden onderzocht of deze effecten ook daadwerkelijk optreden.

  Uit het vooronderzoek komt onder meer naar voren dat Onderwijs voor een Nieuwe Tijd scholen (O4NT), het onderwijsveld en de maatschappij de effecten van de iPadscholen duidelijk willen hebben. De belangrijkste vraag die daar speelt gaat uit naar zicht op de rol van iPads/tablets bij gepersonaliseerd leren en op de kwaliteit van onderwijs, en welke aspecten hierop van invloed zijn. Het ministerie van Onderwijs deelt de wens om hier meer zicht op te krijgen. Nu wordt nog gezocht naar financieringsmogelijkheden om het onderzoeksvoorstel ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

  Naast de inhoudelijke resultaten van het vooronderzoek zijn ook een aantal uitgangspunten voor het (vervolg)onderzoek gedefinieerd. Zo moet het onderzoek resultaten opleveren die stelselbreed toepasbaar zijn en niet alleen relevant zijn voor de O4NT-scholen. Daarnaast moeten de deelnemende scholen tijdens het onderzoek al profijt hebben van de resultaten. De onderzoekers stellen dan ook voor om niet alleen O4NT-scholen te betrekken, maar ook scholen die (op onderdelen) vergelijkbare innovaties hebben ingezet. De centrale onderzoeksvraag voor het (vervolg)onderzoek is: Wat is het effect van gepersonaliseerd leren ondersteund door een tablet op de kwaliteit van het onderwijs? Zo ja, voor wie, in welke omstandigheden en waarom? Het hele vooronderzoek is hier te lezen.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS