Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
8 October 2010
Artikel delen

Wat is kwalitatief goed digitaal leermateriaal?

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Digitaal leermateriaal heeft de toekomst! Op scholen wordt er steeds vaker gebruik van gemaakt. Maar: er is nog weinig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het materiaal. Welke eigenschappen of aspecten zijn volgens docenten van belang? Uit een recent onderzoek blijkt dat er drie indicatoren zijn voor de kwaliteit van digitaal leermateriaal. De pedagogisch-didactische aspecten vond men de belangrijkste.

  Het onderzoek is uitgevoerd door Sanne van Kempen voor haar studie Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwerking met het Ontwikkelcentrum. Omdat er nog weinig onderzoek gedaan is op dit gebied, koos zij voor exploratief ofwel verkennend en beschrijvend onderzoek. Aan het onderzoek namen 63 docenten uit het groen onderwijs deel. Deze vmbo-, mbo- en hbo-docenten vulden online een vragenlijst in.

  Structuur en helderheid
  De deelnemers geven aan dat er drie aspecten zijn waarop ze het materiaal beoordelen als het gaat om kwaliteit. Deze kwaliteitsindicatoren zijn structuur en helderheid, multimedia-aspecten en pedagogisch-didactische kwaliteit. Dit laatste aspect vond men de belangrijkste indicator voor kwaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aansluiting van het materiaal op het niveau en de belevingswereld van de doelgroep. Het tweede aspect, multimedia, heeft te maken met het gebruik van beeldmateriaal, illustraties en filmpjes. De eerstgenoemde indicator, structuur en helderheid, betreft opbouw, samenhang en toegankelijkheid van het taalgebruik.

  Leeftijd
  Daarnaast blijkt dat jonge docenten de pedagogisch-didactische kwaliteit de belangrijkste indicator voor kwaliteit vinden. Volgens de groep docenten boven de 60 jaar is dat juist het multimedia-aspect. Onderzoekster Sanne van Kempen:

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS