Tip hier de redactie
Blog
Bekijk overzicht
11 April 2017
Artikel delen

Wat zijn 21st century skills en waarom kunnen we straks niet meer zonder?

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  De 21st century learning skills zijn vaardigheden die als onmisbaar worden gezien om succesvol te functioneren in de huidige maatschappij. In de wereld van nu is met één druk op de knop oneindig veel informatie en kennis beschikbaar over elk denkbaar onderwerp. De digitalisering van onze maatschappij gaat in een rap tempo, en dit heeft invloed op het wat er van mensen verwacht wordt in de toekomst. Een deel van de banen die studenten in de toekomst gaan vervullen bestaat nog niet eens. Dit roept terecht de vraag op hoe we de leerlingen van nu dan kunnen voorbereiden op de toekomst die ze te wachten staat. Voldoet het huidige onderwijs hiervoor, of moeten er veranderingen plaatsvinden in de kennis en vaardigheden we onze leerlingen meegeven?

  Het doel van een school moet zijn om haar leerlingen voor te bereiden op zijn of haar toekomst na de schooltijd. Hiervoor is het nodig dat er prioriteiten worden gesteld in de kennis en vaardigheden die we onze leerlingen willen aanleren. Gezien de grote beschikbaarheid van informatie tegenwoordig, lijkt het nodig dat er een verschuiving in de klas plaatsvindt. Docenten hoeven leerlingen namelijk niet altijd meer zelf de informatie te verschaffen over hun vakken. In plaats daarvan zal er aandacht moeten komen voor het aanleren van het selecteren, interpreteren en gebruiken van informatie: vakoverstijgende vaardigheden dus.

  Daarnaast is het de taak van een school om haar leerlingen de vaardigheden mee te geven die van ze worden verwacht bij toekomstige opleidingen of werkgevers. Hierbij zal het steeds minder relevant zijn dat iemand bijvoorbeeld het jaartal weet waarin de beeldenstorm plaatsvond. Wat van groeiend belang zal zijn is dat leerlingen leren zelfstandig en georganiseerd te werken, leren communiceren en samenwerken en leren met grote hoeveelheden informatie omgaan.

  Dit brengt ons bij de 21st century learning skills. Wat deze term exact inhoudt is voor interpretatie vatbaar. Echter lijkt een essentieel deel hiervan betrekking te hebben op vakoverstijgende vaardigheden, waarbij de focus moet liggen op het omgaan met de informatie die we tot onze beschikking hebben, niet de informatie zelf. Daarnaast is het leren omgaan met verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en communicatie van groot belang in een wereld waarin steeds vaker gewerkt wordt op flexibele werkplekken en waarin vooral op afstand wordt gewerkt en gecommuniceerd. De grote vraag die blijft hangen is welke invloed deze verschuiving van gevraagde vaardigheden zal hebben op het onderwijs.

  OnderwijsAdviesBureau Maltha ondersteunt en ontzorgt middelbare scholen op het gebied van vakoverstijgende studievaardigheden door middel van digitale trainingen, groepstrainingen en workshops voor leerlingen. Verder bieden wij ook een event aan waarin met schoolmedewerkers een beeld wordt gevormd van de 21st century learning skills en de invloed hiervan op het onderwijs. Voor meer informatie kijk op onze website: https://www.malthastudiecoaching.nl/voor-scholen/onderwijsadviesbureau-maltha/.
   
   

   

   

     

   

   

   

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS