Tip hier de redactie
Nieuws
Bekijk overzicht
31, Friday, January , 2020
Artikel delen

Is ICT goed in het MBO geïmplementeerd?

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Hoe staan de MBO instellingen ervoor met het realiseren van hun ICT ambities? Uit onderzoek van Kennisnet en saMBO-ICT blijkt dat instellingen flinke stappen hebben gemaakt maar er zijn ook nog enkele zorgen. In het rapport “Ict-monitor mbo 2019” worden 51 mbo-instellingen geanalyseerd met betrekking tot de implementatie van ICT.

  In de strategische agenda 2018-2022 voor het mbo speelt ict een belangrijke rol. De sector vindt het belangrijk om een goede vertaalslag te maken van onderwijsdoelstellingen naar effectieve en betaalbare ict-voorzieningen. Om de mbo-instellingen daarbij te helpen, monitoren Kennisnet en saMBO-ICT om de 2 jaar de vorderingen. Hoe gaan mbo-instellingen om met digitalisering, en hoe presteren zij  ten opzichte van de hele sector?

  Compleet beeld

  Voor de Ict-monitor mbo 2019 deden we, aan de hand van een vragenlijst, onderzoek onder alle mbo-instellingen. De betrokkenheid was groot: 51 mbo-instellingen deden uiteindelijk mee aan het onderzoek. Opvallend: er deden meer kleinschalige mbo-instellingen mee aan het onderzoek ten opzichte van voorgaande jaren. Voor het onderzoek maakten wij ook gebruik van onderzoeken van ECBO, de MBO Raad en Surf.

  In de ict-monitor mbo 2019 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • organisatie van de ict
  • ict-kosten
  • onderwijsinnovaties met ict
  • informatiebeveiliging en privacy (IBP)
  • cyberdreiging

  Groei in voorzieningen en personeel

  Op basis van de onderzoeksresultaten zien we dat er meer aandacht is voor digitalisering. Zowel voor voorzieningen als personeel. Wat valt op:

  Voorzieningen

  Het gebruik van het aantal laptops en/of tablets – voornamelijk door medewerkers –is  ten opzichte van 2  jaar geleden bijna verdubbeld.

  Instellingen maken veel gebruik van online leeromgevingen en digitaal examineren. Toepassingen als virtual reality, gaming en robotica worden nog niet breed gebruikt.

  Er wordt meer gebruikgemaakt van analysesoftware: denk aan businessintelligenceprogramma’s voor het verbeteren van de bedrijfsvoering.

  8% benut data-analyse voor het onderwijs. Hierin wordt een groei verwacht aangezien het een van de pijlers van de strategische agenda is.

  Learning analytics wordt nog weinig toegepast.

  Personeel

  In de Monitor van 2017 gaven veel instellingen aan dat ze meer werkzaamheden wilden  uitbesteden, maar dit zien wij niet terug in de onderzoeksresultaten van 2019.

  Vanaf 2015 neemt het gemiddelde aantal fte op de ict-afdeling toe. Opvallend is dat het daarbij vooral gaat om traditionele functies, zoals systeem- en netwerkbeheerder. Dit staat haaks op de uitgesproken intentie van instellingen om meer uit te besteden.

  Voorlopige conclusie

  Hoewel de instellingen goede stappen maken, zijn er op basis van de uitkomsten ook enkele zorgen. Een van die zorgen is de kloof die ontstaat tussen vraag en aanbod naar ict. Er is betere afstemming nodig tussen onderwijsteams en ict-personeel om die kloof te dichten.

  Een tweede zorg is het gebrek aan goede digitale vaardigheden bij het onderwijzend personeel. Omdat docentondersteuning hoog op de strategische agenda staat, is het aannemelijk dat dit beter wordt.

  Op basis van de onderzoeksresultaten, zijn er ook zorgen over het  goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (IBP) binnen de instellingen. Dit komt omdat het ambitieniveau van de sector nog niet wordt gehaald en de controle op de toegang tot gegevens matig is.

  Uit het onderzoek blijkt dat mbo-instellingen goed op weg zijn met het realiseren van de ict-ambities. Maar er zijn ook nog stappen te maken. Wij hopen daarom dat de uitkomsten van de monitor tot goede gesprekken leiden en we samen voortvarend doorpakken op digitalisering.

  Meer weten? Download het rapport van de pagina van Kennisnet.

   

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS