Tip hier de redactie
Nieuws
Bekijk overzicht
7, Monday, October , 2019
Artikel delen

Meer aandacht voor digitale vaardigheden middelbaar onderwijs

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Hoe handig middelbare scholieren ook lijken te zijn met hun smartphone en Facebook accounts, ze blijken toch onvoldoende inzicht te hebben in de risico’s en impact van digitale communicatie.

  Daarom krijgen digitale vaardigheden vanaf dit schooljaar een prominentere plek in de lessen op havo en vwo, zo meldt de KNAW.

  Sinds 2013 vroeg de KNAW al om informatie over digitale geletterdheid en communicatie in het voortgezet onderwijs volledig te herzien. Dit omdat de informatie inhoudelijk niet meer aansloot bij de eisen en mogelijkheden van de 21ste eeuw.

  Het vermogen om digitale informatie en communicatie op een verstandige manier te gebruiken en de gevolgen ervan kritisch te kunnen beoordelen wordt onder de noemen digitale geletterdheid geschaard. Deze kennis moet centraal komen te staan, aldus de KNAW.

  Verschillende partijen zoals de vereniging van docenten en Informatica en het kenniscentrum SLO hebben zich ingezet voor een nieuw programma. Deze zal in lijn met het advies van de KNAW liggen. Eind september droeg de KNAW de taak om het curriculum actueel te houden over aan deze Vereniging van Vakdocenten Informatica.

  Met deze hernieuwde focus op digitale geletterdheid zal de mediawijsheid moeten toenemen en worden scholieren zich meer bewust over het gebruik van digitale communicatie.

  Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek van het KNAW, welke hier is te vinden.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS