Tip hier de redactie
Nieuws
Bekijk overzicht
3, Thursday, September , 2020
Artikel delen

Ook leraren blijven leren – Digitaal onderwijs gaat dit schooljaar een volgende fase in

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  De laatste paar maanden van het afgelopen schooljaar waren uitdagend. Niet alleen voor de leerlingen, maar zeker ook voor de leraren. Zij werden gedwongen ineens een omschakeling te maken van klassikaal lesgeven naar gedeeltelijk online tot zelfs compleet digitaal onderwijs op afstand. Hoe hebben leraren deze periode ervaren en wat nemen ze mee in het nieuwe schooljaar? LessonUp onderzocht het en vroeg 750 docenten van uiteenlopende schooltypen naar hun ervaringen met digitaal onderwijs.

   De Corona-periode

  Na de aankondiging van een intelligente lockdown en het tijdelijk sluiten van de scholen begon de lastige taak om, veelal digitaal, de lessen doorgang te laten vinden. Meer dan 90% van de ondervraagde leraren geeft aan één ding echt te hebben gemist: de fysieke aanwezigheid van leerlingen. Leraren hebben naast hun professionele functie ook een hele belangrijke taak in de persoonlijke ontwikkeling van een leerling en juist dat stukje ontbrak. Gewoonweg omdat er geen tijd of mogelijkheid was voor een sociaal praatje en het even over iets anders te hebben dan school. Leraren waren zelf aan het leren hoe om te gaan met deze situatie en kwalitatief goed digitaal onderwijs te blijven verzorgen; 84% gaf aan digitaal vaardiger te zijn geworden. Opvallend is dat deze groep voornamelijk bestaat uit jonge leraren met minder werkervaring en suggereert dat de ervaren (en dus oudere) leraren digitale vaardigheden aardig onder de knie hebben.

   Digitaal onderwijs

  Ondanks het sluiten van de scholen bleken 72% van de leraren de helft of meer van hun, regulier geplande, leerstof over te kunnen brengen. Deze groep was namelijk al voor Corona enkele keren per week actief om digitale onderdelen te verwerken in hun lessen. Digitaal onderwijs was, en is, dus al niet meer weg te denken. Hoe komt het dat er toch vaak wordt gesproken over een haat-liefde verhouding tussen onderwijs en digitalisering? Kars Veling, oprichter en CTO van LessonUp: ‘Veel digitale platformen menen het onderwijs te moeten ‘hervormen’. Deze platformen wijken zo af van de klassikale werkelijkheid of manier van lesgeven, dat leraren het lastig vinden om in kleine stapjes, en met beperkte tijdsinvesteringen, te beginnen met digitalisering in hun lessen. Daarom zeggen veel leraren geen gebruik te willen maken van deze platformen tijdens de les.’

  Voordelen

  Wat zou je als leraar kunnen doen om toch de stap te maken naar digitalisering? Veling: ‘Vanuit LessonUp spreken we veel leraren en scholen tijdens workshops en webinars. We zien dat leraren klein beginnen; ze passen één onderdeel per les aan en digitaliseren deze.’ Als dit succesvol blijkt dan breidt zich dat per lesonderdeel of les uit. Vaak zijn collega’s ook een goede bron van inspiratie en veel leraren bekijken online lesmateriaal van andere leraren. Eén van de respondenten zegt hierover: ‘Er is veel mogelijk als je het lesboek goed voor ogen hebt. Het kost veel voorbereiding maar digitaal materiaal is eenvoudig klaar te zetten voor leerlingen. Dat opent perspectieven voor wanneer je er een keer niet bent. Uitval van lessen wordt hiermee tot een minimum beperkt.’

  Leerlingen hebben ook voordeel van de mogelijkheid om digitaal (les)materiaal te ontvangen en te gebruiken. Sommigen leerlingen komen zelfs beter uit de verf in plaats van in de strakke traditionele schoolstructuur. Door een goede online lesopzet en vormgeving van de lessen zijn leerlingen in staat zelfstandiger te werken en op hun eigen wijze te bepalen hoe ze hun leerdoelen behalen. En belangrijker: interactieve onderdelen zoals een quiz of woordweb zorgen voor interactie, extra motivatie en bewezen leerrendement.

  Dit nieuwe schooljaar

  Nu alle scholen weer starten en er klassikaal wordt lesgegeven is natuurlijk de grote vraag: wat gebeurt er met de digitalisering? Is dit ook in te zetten in de ‘normale’ klassikale omgeving?

  87% van de leraren verwacht dat digitale platformen ook in de klas toegevoegde waarde kunnen leveren en 62% geeft aan zich beter digitaal te hebben voorbereid op dit nieuwe schooljaar omdat ze hebben geleerd van de Corona-periode. Veling: ‘We zien een steile leercurve bij leraren en scholen ten aanzien van het gebruik van digitale platformen. Wat er binnen 5 jaar zou gebeuren, heeft zich in 3 maanden voltrokken.’

  Eén van de leraren geeft aan: ‘Besef als leraar dat er veel mogelijkheden zijn en besteed meer aandacht aan het leren over en ontwikkelen van digitale lessen.’

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS