Tip hier de redactie
Nieuws
Bekijk overzicht
27, Thursday, February , 2020
Artikel delen

Primair onderwijs gaat in 2021/2022 over op RIO

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Het primair onderwijs zal in 2021/2022 overgaan op het registratiesysteem RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). Met dit systeem kunnen onderwijsinstellingen de eigen organisatiestructuur en het onderwijsaanbod registreren en beschikbaar stellen aan andere partijen.

  RIO heeft het doel om administratieve lasten te verlichten en informatie-uitwisseling in en over het onderwijs te verbeteren. De gegevens worden hiermee geregistreerd volgens een structuur die de onderwijskundige werkelijkheid volgt. Verschillende partijen maken gebruik hiervan, zoals bijvoorbeeld OCW/DUO voor de erkenning en bekostiging en Inspectie van het Onderwijs voor toezicht. Maar ook accountants, uitgevers en gemeentes.

  Op dit moment verloopt de huidige registratie van onderwijsinstellingen vooral via BRIN. Dit systeem heeft vooral betrekking op de juridische werkelijkheid van erkenningen, licenties en bekostiging. Dat leidt ertoe dat BRIN onderwijsinstellingen niet genoeg ruimte biedt wanneer scholen aanvullende informatie willen delen. Dit kunnen dingen zijn zoals de verschillende locaties van de scholen en het onderwijsaanbod.

  Met RIO zal BRIN worden vervangen en komen de juridische en onderwijskundige werkelijkheid samen, tot een systeem wat beter werkbaar zal moeten zijn.

  Het is de bedoeling dat RIO uiteindelijk in veel verschillende processen en ketens zal worden gebruikt wanneer het gaat om gegevens over instellingen en opleidingen. Dit kan bijvoorbeeld onderzoek in het kader van toezicht omvatten, maar ook het vormen van gemeentelijke websites, schoolgidsen en leermiddelenketens.

  Hierdoor zal het uitwisselen van informatie eenvoudiger en efficiënter zijn. Sinds afgelopen maand is RIO beschikbaar voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Het primair onderwijs zal in 2021/2022.

  In de loop van 2020 zal er meer informatie volgen vanuit DUO. Meer informatie op dit moment kun je vinden op www.rio-onderwijs.nl.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS