Tip hier de redactie
Nieuws
Bekijk overzicht
1, Tuesday, February , 2022
Artikel delen

Prioriteiten van Mbo-scholen in beeld in de ICT-monitor Mbo 2021

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Er worden veel stappen gezet door Mbo-scholen op gebied van digitalisering. Van de Nederlandse Mbo-scholen wilt het merendeel komende jaren investeren in Learning Analitics, en de helft van de respondenten gaat investeren in een SaaS-oplossing voor het studenteninformatiesysteem. Dit komt voort uit de ICT-Monitor Mbo 2021, Kennisnet en MBO Digitaal brengen hierin uitvoerig in beeld wat prioriteiten en aandachtsgebieden zijn van deze scholen.

  Bron: Kennisnet

  Inzicht in digitalisering bij andere Mbo scholen helpt ICT-afdelingen om de vertaalslag te maken van strategische onderwijsdoelstellingen naar goede en betaalbare ICT-voorzieningen. Net als inzicht in de ICT-prestaties van de eigen school ten opzichte van de sector. Meerdere organisaties doen daar onderzoek naar. Iedere twee jaar bundelen Kennisnet en MBO Digitaal in de ICT-monitor de resultaten die uit deze onderzoeken voortkomen.

  De onderwerpen waarover de monitor inzicht geeft zijn: de organisatie van de ICT, de ICT-kosten, informatiebeveiliging en privacy. En nieuw in de monitor van 2021 zijn de onderwerpen: Lessons Learned van online onderwijs in coronatijd, status van het programma ‘Doorpakken op digitalisering’, inzet van i-coaches in het mbo

  Belangrijke bevindingen op een rij:
  De ICT-basis is bij Mbo’s intussen wel op orde, blijkt uit de monitor. Hiermee neemt de tevredenheid over de ICT binnen Mbo-scholen langzaam toe. Tegelijkertijd laat de monitor zien dat op alle terreinen ook nog veel verbetering mogelijk is.

  • De monitor laat weinig groei zien in de volwassenheid van onder meer ict-governance en informatiemanagement.
  • De kosten voor ict zijn bij de scholen de afgelopen jaren redelijk gelijk bleven. Wel hebben grote scholen gestegen inkomsten benut voor extra ict-personeel en investeringen in de organisatie van de ict.
  • Uit de benchmark informatiebeveiliging, privacy en examinering blijkt dat mbo-scholen het afgelopen jaar op securitygebied weer een klein stapje vooruit hebben gezet. Door enkele recente grote beveiligingsincidenten bij universiteiten en hogescholen is er veel aandacht voor het onderwerp.
  • Door de ervaring met online les tijdens de coronapandemie wordt de behoefte aan blended onderwijs bij het mbo steeds groter. Volledig online onderwijs zal echter niet werken voor het mbo. Tijdens de lockdowns werd vooral de praktijk gemist, terwijl dit juist de kern van het mbo vormt.
  • Het mbo schenkt de afgelopen jaren steeds meer aandacht aan ict voor educatieve doelen. Het programma ‘Doorpakken op digitalisering’ heeft daaraan een grote bijdrage geleverd. Ict behelst nu veel meer dan alleen infrastructuur en toepassingen; steeds meer zetten scholen ict in om het onderwijs te moderniseren en flexibiliseren.
  • I-coaches hebben een belangrijke plek ingenomen in het mbo. Twee derde van de scholen heeft een i-coachprogramma opgezet en nog eens 12 procent is daarmee bezig. Dit is mede te danken aan het initiatief ‘Bruggen Bouwen’, waaraan de helft van de scholen deelneemt.

  Investeren in de toekomst
  De ICT-monitor laat niet alleen zien dat de inzet van ICT in het Mbo groeit, maar schenkt ook veel aandacht aan verbeterpunten. De sector kan de resultaten als input gebruiken om het onderwijs flexibeler en meer modulair in te richten. Er is al veel goeds verricht, maar er zijn ook nog veel stappen te zetten, zegt Martijn Timmer van MBO Digitaal in het voorwoord. Deze informatierijke ict-monitor geeft daar goede handvatten voor.

  Bekijk en download de Ict-monitor mbo 2021 hier.

  In deze monitor brengen Kennisnet en MBO Digitaal uitvoerig in beeld wat de prioriteiten en aandachtsgebieden van mbo-scholen zijn op ICT-gebied.

   

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS