Tip hier de redactie
Nieuws
Bekijk overzicht
10, Friday, July , 2020
Artikel delen

Stand van zaken veranderaanpak keuzedelen

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Eind 2019 presenteerde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief aan de Tweede Kamer voor de versoepeling van de regels rond keuzedelen in het mbo. De maatregelen uit de veranderaanpak zou de eigenaarschap van keuzedelen vergroten bij mbo-scholen en daarmee de verbinding van mbo-scholen met het bedrijfsleven versterken. Wat is nu de stand van zaken rondom de veranderaanpak?

  Door Instruct

  DE TIEN BELANGRIJKSTE PUNTEN

  Sommige veranderingen, zoals het loslaten van de strenge regelgeving rond keuzedelen en kwalificaties, vragen om een wetswijziging. Deze wetswijziging zou betekenen dat mbo-scholen straks zelf kunnen bepalen welke keuzedelen ze bij welke opleiding aanbieden. Bij andere maatregelen, als de examinering van keuzedelen, gaat het om meer duidelijkheid over de regelgeving.

  mbo brigadeMomenteel wordt er door het ministerie van OCW in samenwerking met de MBO Brigade (opgericht in 2019) hard gewerkt aan de implementatie ervan. Op basis van de voorstellen en een brigade-broedplaats, dat in januari 2020 heeft plaatsgevonden, zijn diverse knelpunten aangepakt. Hieronder volgen de tien belangrijkste punten.

  1. Geen koppeling meer
  Vanaf 1 augustus 2020 wordt alvast geen koppeling meer vastgesteld voor nieuwe keuzedelen. Daarmee loopt de minister vooruit op de wetswijziging waarmee straks ook voor bestaande keuzedelen geen koppelingen meer gelden. Scholen zijn straks vrij om zelf te kiezen welk keuzedeel zij bij welke opleiding willen aanbieden. Om ongewenste overlap te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van een overlapchecker ontwikkelt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

  2. Vrijstellingen
  Studenten die straks doorstromen binnen het mbo kunnen vaker een beroep doen op vrijstellingen op al behaalde keuzedelen. Zo wordt voorkomen dat studenten bij doorstroom onnodige vertraging oplopen. De hoop is dat deze nieuwe regelgeving kan gelden vanaf studiejaar 2021‐2022.

  3. Examinering
  Scholen pakken de examinering van keuzedelen vaak groter aan dan nodig, met een mix van diverse examenvormen. Dit is echter niet verplicht. De school mag ook kiezen voor een lichtere vorm van examinering, bijvoorbeeld door representatief examineren of via portfolio. Examenleveranciers wordt gevraagd met uitvoerbare exameninstrumenten te komen.

  4. Studiebelastinguren
  Bij de ontwikkeling van keuzedelen wordt aangegeven hoeveel studiebelastinguren een keuzedeel gemiddeld vraagt. Dit is echter niet in beton gegoten: de ene student zal meer uren nodig hebben voor het keuzedeel dan de andere.

  5. Vierjarige opleidingen
  Bij vierjarige opleidingen wordt de keuzedeelverplichting – die nu nog op 960 staat ‐ teruggebracht naar 720 studiebelastinguren. Alle niveau 4‐opleidingen ‐ dus ook de driejarige opleidingen die vier jaar mogen duren ‐ hebben dan een gelijke keuzedelenverplichting. Via een aanpassing van het Examen‐ en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB is dit te regelen. Naar verwachting gaat de nieuwe regelgeving gelden vanaf studiejaar 2021‐2022.

   

  Bekijk hier de overige 5 belangrijke punten

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS