Tip hier de redactie
Nieuws
Bekijk overzicht
12, Tuesday, November , 2019
Artikel delen

Verplicht leren programmeren binnen het primair onderwijs?

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Op dit moment is programmeren of digitale geletterdheid op Nederlandse scholen geen verplicht vak. Echter, dit is in 15 Europese landen om ons heen al wel het geval. Ook al is digitale geletterdheid een speerpunt van het nieuwe curriculum, toch blijft programmeren in vele gevallen een ondergeschoven kindje.

  De verwachting is dat als we op deze voet verder gaan, er een groot tekort van 800.000 goed geschoolde programmeurs in Europa is.

  Ivo Poulissen, public policy manager Nederland ICT, geeft aan: “Deze situatie is onhoudbaar in een economie waar (digitale) technologie van groot belang is voor de toekomst. Het op een basale manier leren programmeren is een slag die nu in de EU door vijftien landen om ons heen is gemaakt. ‘Coding’ is daar in het vaste curriculum verankerd. Nederland staat voor de uitdaging een inhaalslag te maken”.

  Echter, in de onderwijswereld is men sceptisch. Het belang van computers en de bijbehorende technologie wordt erkent, maar toch gaat verplicht leren programmeren te ver. De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, geeft aan dat door deze sterke focus op digitale geletterdheid, het belang en de ontwikkeling van traditionele vaardigheden onderbelicht dreigt te raken.

  Onderzoek heeft uitgewezen dat 30% van de respondenten van mening is dat programmeren een verplicht onderdeel dient te zijn van het onderwijsprogramma. 65% geeft aan een voorstander te zijn van programmeren binnen het onderwijs, maar is van mening dat de keuze hierin vrijblijvend moet zijn. De resterende 5% geeft aan geen voorstander te zijn van programmeren binnen het onderwijs.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS