Tip hier de redactie
Posts
Bekijk overzicht
29 April 2021
Artikel delen

Onderzoek met robots in (speciaal) onderwijs geeft positief resultaat

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Sociale robots kunnen kinderen helpen snellere vordering te maken in het (speciaal) onderwijs. Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben hier de eerste test op gedaan, met goede resultaten.

  Daniel Davison en Bob Schadenberg zijn gepromoveerd op de inzet van robots in basisscholen. Beide onderzoekers voerden vergelijkbare onderzoeken uit, maar in verschillende context. Davison liet robots zelfstandig werken op de Montessori vasisschool, terwijl Schadenberg robots gebruikte als assistenten van leraren of therapeuten. Het onderzoek van laatstgenoemde richt zich op kinderen met autisme in het speciaal onderwijs.

  In beide gevallen wordt de sociale robot Zeno van Hanson Robotics ingezet, die persoonlijke feedback kan geven op taken en leerprocessen. Zeno moedigt kinderen aan om verder te gaan nadat ze fouten hebben gemaakt. Als iets niet kan worden opgelost, raken kinderen meestal snel ontmoedigd. Maar Zeno leerde hen een positieve houding aan. Davidson vergeleek de twee situaties. In gecontroleerde toestand gebruiken de kinderen een computersysteem op tablets om te werken. In de experimentele vorm was het systeem uitgebreid met een robot.

  Schadenberg constateerde dat de resultaten van het werken met een robot bij autistische kinderen erg uiteenliepen. Dit komt mede omdat autisme de ontwikkeling van een kind nogal verschillend beïnvloedt. De robot zal daar in de communicatie met kinderen rekening mee moeten houden. De Twentse onderzoeker kan nu gerichter robots ontwikkelen die deze individuele verschillen in acht nemen.

  Autistische kinderen voelen zich prettig in een voorspelbare omgeving. Waar mensen nogal eens grillig kunnen zijn in hun gedrag, valt een robot zo te programmeren dat deze erg voorspelbaar reageert. Als daar sprake van is, hebben de kinderen beduidend meer aandacht voor hun taken. Dit brengt  Schadenberg tot de conclusie dat robots een nuttig hulpmiddel kunnen zijn om kinderen sociale vaardigheden aan te leren.

  Schadenberg ontwikkelde verschillende softwareapplicaties. Zijn onderzoek maakt deel uit van het EU-project DE-Enigma dat is gericht op het verbeteren van sociaal-emotionele vaardigheden van autistische kinderen met behulp van de Zeno-robot.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS