Tip hier de redactie
Posts
Bekijk overzicht
2 July 2024
Artikel delen

Zo ontwikkel je AI-beleid op school

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Bron: Kennisnet

  Auteur: Eugenie Zwanenburg

  AI op school biedt nieuwe mogelijkheden maar roept ook vragen op. Hoe kom je als school tot een breed gedragen AI-beleid dat past bij jullie visie op onderwijs en de kernwaarden van de school? Hoe organiseer je het proces waarin je goed geïnformeerde keuzes maakt over AI in het onderwijs?

  AI is een technologie die alle lagen van het onderwijs kan raken en zelfs de visie op leren en het curriculum behoorlijk onder druk kan zetten. Zo zijn er leerlingen en leraren die met generatieve AI experimenteren zonder ze dat van elkaar weten. Ook zijn er leermiddelen waar AI in is verwerkt, ook al zijn leraren zich daarvan niet altijd (voldoende) bewust. De verwachting is dat het aantal toepassingsmogelijkheden van AI alleen maar groter zal worden.

  Het feit dat AI op verschillende manieren de school binnenkomt, maakt het belangrijk voor scholen om te bepalen hoe ze met AI willen omgaan. Dit is geen afweging die een schoolleider in zijn eentje zou moet maken, maar die in dialoog met verschillende betrokkenen binnen school gemaakt moet worden. Met als resultaat een AI-beleid dat zorgt voor duidelijkheid en helpt bij het maken van keuzes voor de toekomst.

  Zo kom je tot AI-beleid

  Het proces om te komen tot een passend AI-beleid bestaat uit verschillende stappen. Met onderstaand stappenplan kan structuur worden aangebracht in het proces.

  Deze stappen zet je eerst

  Veel scholen hebben te maken met urgente vragen rond AI. Die moet je eerst beantwoorden, voordat je aan de slag kunt met zoiets als AI-beleid voor de lange termijn. Dat creëert rust en ruimte. In het kort:

  • Weet wat erop je school speelt; ga na hoe (generatieve) AI door leerlingen en leraren wordt gebruikt.
  • Stel richtlijnen op voor generatieve AI voor leerlingen en leraren.
  • Formuleer kaders voor toetsing.
  • Start met ontdekken wat AI voor jouw school betekent; start met kennisontwikkeling en het opdoen van eerste ervaringen.
  • Stap 1:Werk vanuit bestaande kaders en uitgangspunten

   Bepaal jullie visie op AI. Bij de start van het proces om te komen tot AI-beleid begin je natuurlijk niet helemaal met ‘een leeg blaadje’.  Werk vanuit kaders en strategische uitgangspunten die voor jouw school belangrijk zijn.  

   Denk hierbij aan:  

  Waarden en visie op onderwijs

  Vorm een visie op AI die past bij de kernwaarden van je school en je visie op onderwijs. De ene school vindt bijvoorbeeld eigenaarschap van de leerling heel belangrijk, de andere legt meer nadruk op een onderzoekende houding. Verschillende uitgangspunten leiden tot verschillende keuzes.

  Zorg ervoor dat publieke waarden als rechtvaardigheid, menselijkheid en autonomie tezamen met de kernwaarden van je school het centrale uitgangspunt zijn in de gesprekken over de visievorming over AI in je school. Let daarbij ook op andere belangrijke waarden zoals kansengelijkheid, inclusie en privacy.

  Het belang van de leerling

  Heb aandacht voor de mogelijke impact van technologie op pedagogisch-didactisch handelen en het sociaal-emotioneel welzijn van de leerling. Vraag je steeds af waarom je iets nieuws zou willen en reflecteer en toets of de nieuwe toepassing ook daadwerkelijk doet wat je beoogt.

  Bestaand beleid voor digitalisering

  AI is een vorm van technologische en digitale innovatie. Probeer je nieuwe AI-beleid te integreren in bestaand (digitaliserings)beleid als je dat al hebt. Houd het digitaliseringsbeleid tegen het licht. Bevat het de juiste uitgangspunten en voorwaarden om AI in mee te nemen?

   

  Lees hier verder

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS