Tip hier de redactie
Posts
Bekijk overzicht
13 July 2023
Artikel delen

Eduware recensie: Matific

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Docenten recenseren voor Vives Magazine eduware rechtstreeks uit de praktijk. Deze maand aandacht voor Matific: een voor Nederland nieuw rekenplatform dat op de vorige IPON vakbeurs werd geïntroduceerd.   

  Door Leen Shames

  Prijs

  • 15 euro per leerling per jaar.
  • Proefperiode vier weken: gratis

  Matific biedt online oefenmateriaal om rekenen praktisch en inzichtelijk te maken voor leerlingen van groep 1 tot en met groep 8.  De leerlingen kunnen hiermee zowel op school als thuis oefenen; Matific is vanaf dit jaar in het Nederlands beschikbaar op laptop, tablet en telefoon. Elise Nab is country leader voor de Benelux en licht toe: “Matific is van oorsprong een Australisch product en is opgericht in 2012.  De visie van Matific is om elk kind in elk land een rekenervaring van de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden. Matific is beschikbaar in veertig talen en vanaf dit jaar dus ook in het Nederlands. Matific wordt in 64 verschillende landen binnen het onderwijs gebruikt. In Nederland hebben we in het voorjaar van 2022 ons platform geïntroduceerd en inmiddels werken ruim honderd basisscholen met ons rekenplatform. De eerste reacties van docenten en leerlingen zijn over het algemeen heel positief. Wij positioneren Matific als een ondersteunende onafhankelijke rekenmethode. Matific biedt aantrekkelijk lesmateriaal en oefenmateriaal voor leerkrachten om de lessen interactief te maken en voor leerlingen om rekenen inzichtelijker te maken. Wij proberen constant te verbeteren door regelmatig de leerkrachten om feedback te vragen. Matific is een platte organisatie waarbij wij goed contact hebben met het productteam. Als leerkrachten aanvragen doen voor nieuwe content of een functionaliteit, geef ik dat direct door en komen deze wensen op de roadmap voor de ontwikkelaars. Zo proberen we met Matific continu te werken aan verbeteringen op maat. Verschillende internationale studies hebben de effecten van inzet Matific in het onderwijs onderzocht en het gemiddelde resultaat is dat de scores met rekenen maar liefst met 34% omhoog gaan door gebruik van Matific en dat 89% van de kinderen rekenen leuker vindt. Dat is toch een mooi resultaat!”, aldus een gedreven Nab.

  We ontvangen de inloggegevens en gaan op verkenning uit. De website biedt uitgebreide informatie voor docenten en ouders. Alle honderden rekenactiviteiten worden in een demoversie gepresenteerd en zijn te filteren op groep, onderwerp en type activiteit. Als docent duizelt het mij van de grote hoeveelheid beschikbare activiteiten. In het dashboard van de docent, waar vele helpfuncties en uitleg beschikbaar zijn, maak ik eenvoudig mijn klas en leerlingen aan. Handig dat er direct inlogkaarten met QR-code beschikbaar zijn. Mijn leerlingen en ikzelf zijn blij verrast door de prachtige graphics en de mooie animaties in de spelomgeving. Het kunnen kiezen van een eigen avatar, ruimteschip en naam werkt motiverend. Hoe meer levels worden bereikt hoe uitgebreider de aankleding van de avatar: gamification pur sang, maar het werkt. De spelomgeving van Matific bestaat uit vier eilanden: Avonturen eiland, Toegewezen taken, Trainingszone en Arena. De leerling is vrij om van eiland naar eiland te hoppen. Dit kent zijn voordelen, maar is voor die leerling die meer structuur en houvast nodig heeft verwarrend. Op klasniveau kun je bepaalde eilanden uitschakelen, helaas kan dit nog niet op leerling niveau: dit zou een sterke verbetering zijn.

  Het Avonturen eiland bestaat uit een instaptoets die beschikbaar is vanaf groep 4 en sluit aan op het niveau waar de leerling op is ingedeeld. De leerling krijgt adaptieve opdrachten aangeboden waarvan sommige opdrachten niet direct duidelijk zijn wat wordt bedoeld. Een opdracht als ‘herken de inhoud van de prisma’s per afmeting’ is te onduidelijk en extra instructie van mijn kant is dan nodig. De meeste, maar niet alle, instructies worden voorgelezen met een computerstem. Soms vraagt het goed luisteren wat er wordt gezegd. Na twee keer een fout antwoord krijgt de leerling feedback in de vorm van een hint en na drie foute antwoorden feedback in de vorm van een verhelderende animatie of didactische toelichting. Deze hulpfeedback is binnen Matific consequent en goed doorgevoerd. Enkele opdrachten vind ik niet realistisch: zo moet bij de oefening met geldmunten voor een zak popcorn slechts twee eurocent worden neergeteld.

  Ik kan op het eiland Toegewezen taken ook specifieke opdrachten klaarzetten voor mijn klas of individuele leerlingen. De rekenonderwerpen en activiteiten zijn ingedeeld volgens de SLO rekendoelen en dit maakt het zoeken, vinden en toewijzen eenvoudig. In de Trainingszone kan iedere leerling vrij ronddwalen tussen alle beschikbare honderden activiteiten. Tenslotte biedt de Arena de mogelijkheid voor competitie. Ik zet bepaalde opdrachten klaar voor mijn leerlingen. De leerling krijgt een melding in zijn scherm en kan naar het eiland Arena gaan om de gekozen opdracht met klasgenoten te spelen. Zodra ze op deelnemen klikken, zien ze van elke medespeler hun naam, avatar en vliegmachine in het scherm. Ik start de opdracht en vervolgens spelen de leerlingen tegen elkaar hetzelfde spel ieder op hun eigen device. Heel spannend en leuk.

  Pedagogiek van Matific

  Matific is opgebouwd rond de volgende vijf pedagogische principes:

  1. Conceptueel inzicht; het combineren van afzonderlijke elementen van rekenkundige kennis tot een holistisch begrip van een specifiek onderwerp. Kortom: het waarom achter een antwoord.
  2. Kritisch denken; Matific stimuleert kritisch denken door leerlingen aan te moedigen definities en conclusies in twijfel te trekken. Leerlingen worden uitgedaagd om dingen te vragen als: Wanneer is dit van toepassing? Wat is er nodig om dit te bewijzen? We moedigen kinderen aan om zich te laten overtuigen, in plaats van regels zonder meer te accepteren.
  3. Betekenisvolle context; de rekenopdrachten worden altijd in een authentieke context geplaatst om te demonstreren hoe belangrijk verschillende rekenconcepten zijn in het dagelijks leven. Deze authenticiteit zorgt ervoor dat naarmate de concepten abstracter worden, leerlingen erop blijven vertrouwen dat deze abstracties onderdeel vormen van hun dagelijks leven.
  4. Leren op maat; activiteiten van Matific zijn zo ontworpen dat leerlingen ze in hun eigen tempo en op hun eigen manier kunnen voltooien. Dit betekent dat er geen tijdsdruk is, tenzij de leerlingen specifiek gevraagd wordt de beheersing van een bepaald onderwerp te oefenen. Matific laten leerlingen zo vaak terugkeren naar een activiteit als ze willen om hun score te verbeteren, vanuit de overtuiging dat kinderen tijd en ruimte nodig hebben om de onderwerpen in zich op te nemen en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd te overwinnen. De leerlingen werken op het Avonturen eiland adaptief gestuurd door het algoritme van Matific.
  5. Intrinsieke betrokkenheid; Matific is opgebouwd vanuit het principe van gamification en deze consequent doorgevoerde spelomgeving stimuleert het doorzettingsvermogen en wakkert het enthousiasme voor rekenen aan.

  Conclusie

  Matific is een prachtig vormgegeven rekenplatform voor extra oefenmateriaal ter ondersteuning van de rekenmethode. De spelomgeving is volgens de principes van gamification opgebouwd en werkt hierdoor motiverend en sluit goed aan bij de leefwereld van leerlingen van de basisschool. Matific werkt uitstekend op ieder device en kan zowel op school als thuis worden ingezet. Voor ouders zijn informatiebrieven en instructies beschikbaar. Niet alle opdrachten zijn voor leerlingen even helder en realistisch opgebouwd. Ook de computerstem vind ik niet altijd even duidelijk te verstaan. Hier kan Matific voor de Nederlandse markt nog wel een verbeterslag in slaan. Matific is beschikbaar in tientallen talen en daarom ook geschikt binnen het onderwijs voor nieuwkomers; het is mogelijk een leerling die de Nederlandse taal niet beheerst te laten werken in zijn eigen taal. Je kunt als leerkracht in het Nederlands opdrachten toewijzen, die de leerling vervolgens ontvangt in zijn eigen taal. Iedere school kan vrijblijvend een gratis proefperiode of een demo aanvragen om het platform uit te proberen. Doen!

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Gerelateerd

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS