Tip hier de redactie
Posts
Bekijk overzicht
6 November 2020
Artikel delen

Het Waardenkader motiveert te praten over publieke waarden bij digitalisering

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

   

  Waardenkader voor onderwijs en onderzoek

  Om dit gesprek goed te kunnen voeren binnen onderwijs en onderzoek hebben Kennisnet en SURF samen met experts het Waardenkader ontwikkeld. Het Waardenkader (nu nog een bèta-versie) is een aanzet voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. Het kader gaat niet over de inhoud van het onderwijs en onderzoek maar helpt bij het gesprek over de waarden die belangrijk zijn bij digitalisering van onderwijs en onderzoek.

  In dialoog met én over het Waardenkader

  Want over welke publieke waarden hebben we het? En welke waarden moeten leidend zijn in de regie op digitalisering en hoe brengen we die waarden in de praktijk? Kennisnet en SURF gaan elk met hun eigen achterban in gesprek. Over deze vragen en over de toepassingsmogelijkheden van het Waardenkader. Helpt het Waardenkader bij het oplossen van uw concrete casus? Mist u nog aanvullende instrumenten?

  Basis voor publieke regie

  “Dat publieke waarden belangrijk zijn, wordt door niemand betwist,” zegt Remco Pijpers, strategisch adviseur bij Kennisnet. “Maar juist in deze tijd, nu digitalisering zo ingrijpt op onderwijs, is het des te urgenter om te praten over de volgende vragen: welke publieke waarden stellen we voorop en welke betekenis verlenen we daar aan? Hoe kijken scholen bijvoorbeeld aan tegen privacy of autonomie in het licht van digitalisering? Wat betekent dat vervolgens voor je besluiten over technologie op school? Het Waardenkader helpt te komen tot een gemeenschappelijk begrip. Die gemeenschappelijkheid is de noodzakelijke basis voor publieke regie. Het onderwijs zelf moet digitalisering sturen, vanuit publieke waarden, en zich niet door de markt laten sturen.”

  “Binnen onze vereniging wordt het gesprek over de risico’s en kansen van digitalisering steeds urgenter,” geeft Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de PO-Raad aan. “Maar we merken dat het onder woorden brengen ervan soms lastig is. Een gezamenlijke taal in het gesprek over waarden helpt het onderwijs hierbij. Het Waardenkader sluit goed aan bij de gezamenlijke inzet van de PO-Raad en Kennisnet om digitalisering meer vanuit waarden te sturen.”

  Streven naar definitief Waardenkader in 2021

  Op basis van concrete casussen beoordelen we de waarde en toepasbaarheid van het Waardenkader. Kennisnet gaat daarvoor in het najaar van 2020 en de eerste helft van 2021 in gesprek met de bestuurders van zijn leden. Doel van deze gesprekken is een gezamenlijke taal te ontwikkelen die het onderwijs en onderzoek helpt om met meer kracht, de digitalisering en marktontwikkelingen te sturen en zo te voorkomen we door de ontwikkelingen wórden gestuurd. Door concrete casussen aan de hand van het Waardenkader te bespreken willen we het ontwikkelen van een strategie versnellen. “Want hoewel het Waardenkader gaat om woorden, vragen publieke waarden om daden,” aldus Pijpers.

   

  Bekijk de PDF Waardenkader voor onderwijs en onderzoek hier onderaan het artikel van Kennisnet.

   

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS