Tip hier de redactie
Posts
Bekijk overzicht
27 November 2020
Artikel delen

ICT-bekwaamheid vergroten met de LeerKRACHT-methodiek

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Hoe krijgt u een lerende professionele cultuur op school waarin mensen zich willen en kunnen ontwikkelen? De leerKRACHT-methodiek kan hier in korte tijd voor zorgen. Deze aanpak is dan ook goed toe te passen als u de ict-bekwaamheid van leraren of docenten wilt vergroten. In dit artikel legt Majorie Weistra van Stichting LeerKRACHT de aanpak uit.

  Studiedagen met ict-trainingen, aanschaf van devices en een inhoudelijk sterk ict-beleidsplan… en toch is menig school niet tevreden over de ict-bekwaamheid van de leraren. Hoe komt dat? Werken aan ict-bekwaamheid is geen ict-vraagstuk. Het gaat om de onderliggende vragen: hoe krijgt u mensen in de leerstand en hoe creëert u een lerende cultuur in uw organisatie?

  Waarom werken aan ict-bekwaamheid lastig is

  Laten we eerst uitleggen waarom ict-trajecten vaak lastig zijn. Dit heeft te maken met ‘veranderen’ en wat mensen daarvoor nodig hebben.

  • Het begint bij overtuiging.
  • Er zijn rolmodellen nodig.
  • Daarna komt de facilitering.
  • Tot slot zijn vaak ontbrekende vaardigheden nodig.

  Stichting LeerKRACHT gebruikt dit verandermodel, waarmee u teams op school in beweging krijgt.

  Werken aan ict-bekwaamheid van leraren met leerKRACHT

  Hoe geeft u invulling aan de 4 factoren die horen bij verandering? En hoe gaan leraren enthousiast aan de slag om hun ict-bekwaamheid te verbeteren? Daarvoor is een ‘lerende’ of ‘professionele’ cultuur nodig. Hierin leren collega’s van elkaar en zetten ze kleine stappen om het onderwijs met behulp van ict te verbeteren. Door kleine stappen doen ze ervaringen op, boeken ze successen en worden ze beter en beter. Dit zijn de stappen:


  Stap 1: Zorg voor draagvlak en focus door een heldere onderwijsambitie

  Als een school wil inzetten op het verbeteren van de ict-bekwaamheid van leraren, dan is de eerste vraag die beantwoord moet worden: waarom? (Ofwel: de ‘overtuiging’ uit het verandermodel.) Het gaat waarschijnlijk om een ambitie om onderwijs te verbeteren met ict. Welke verbetering dan? Hoe gaat ict daaraan bijdragen? Pas als deze waarom-vraag door het team is beantwoord, kunt u de volgende stap zetten. Want het verhogen van de ict-bekwaamheid van leraren, kan nooit een doel op zich zijn. Dat geeft waarschijnlijk ook niet de benodigde motivatie bij leraren.

  Binnen een jaar verbetering

  De methodiek van stichting leerKRACHT wordt al 7 jaar succesvol toegepast, op bijna 1000 scholen uit alle sectoren. Uit een tweejarig onderzoek van Oberon en de Universiteit van Utrecht bij 231 scholen, blijkt dat deze methodiek snel en effectief een lerende cultuur op scholen creëert. Waardoor leraren significant sterker worden, al binnen één jaar. Let wel, de methodiek is eenvoudig te begrijpen, maar lastig om toe te passen omdat cultuurverandering ingewikkeld is. Teams hebben een goede begeleiding nodig bij deze nieuwe manier van werken.

  Stap 2: Zorg voor kleine, logische lerarenteams én werktijd

  Samenwerken en van elkaar leren lukt alleen in kleine, hechte teams die een gezamenlijk doel hebben. Dit is dus onderdeel van de benodigde ‘facilitering’. Een lerarenteam in het voortgezet onderwijs met 60 leraren kan nooit een echt succesvol samenwerkend team worden. De ideale teamgrootte zit tussen de 6 en 9 mensen. Voldoende groot om verschillende kwaliteiten te bevatten, klein genoeg om veiligheid te creëren.

  Als u het lerarenteam opsplitst in subteams, moeten deze subteams wel iets gemeenschappelijks hebben en het liefst samen verantwoordelijk zijn voor een bepaalde groep leerlingen. En het lijkt een open deur, maar is toch niet altijd goed geregeld: zorg voor werktijd voor de teams. Zo’n 1,5 uur per week om aan de slag te gaan met de instrumenten uit stap 3.

  Stap 3: Zorg voor instrumenten die het samenwerken en leren faciliteren

  De subteams gaan aan de slag om de ambitie van de school handen en voeten te geven. In de leerKRACHT-methodiek zijn daarvoor vier instrumenten:

  Werken met verbeterbord

  Elk subteam formuleert voor een afgebakende periode zijn eigen leerlinggerichte doelen, passend bij de ambitie van stap 1. Deze doelen komen op een whiteboard te staan met bijbehorende acties. Elke week staat het team bij dit verbeterbord. In 15 minuten checken ze in, delen successen, bespreken de voortgang van de doelen en bepalen mogelijk nieuwe acties.

  Gezamenlijk lesontwerp

  Na de bordsessie gaat het team aan de slag. Duo’s ontwerpen samen een les(gedeelte). Staat als verbeterdoel op het bord dat leerlingen gerichtere feedback op hun voortgang moeten krijgen? Dan kan het duo samen nadenken hoe dit in de les vorm krijgt. Als de inzet van ict daarbij een rol kan spelen, dan wordt dat meegenomen. Niet als doel op zich, maar ondersteunend aan het verbeterdoel.

  Lesbezoek en feedback

  Om echt van elkaar te leren, is het ook goed om elkaars lessen regelmatig te bezoeken. Zo zien ze of wat ze bedacht hebben ook echt werkt. Of iemand kijkt met een collega mee in de klas, omdat deze een leervraag heeft. Dit instrument vraagt om facilitering vanuit de schoolleiding, er moet tijd zijn om bij elkaar te kijken en de observatie te bespreken.

  Stem van de leerling

  Het is logisch om ook aan leerlingen te vragen of het onderwijs beter wordt. Er zijn verschillende manieren om feedback aan leerlingen te vragen. Het kan een vast onderdeel van een les(senreeks) zijn. Een andere mogelijkheid is om regelmatig zogenaamde leerling-arena’s te organiseren. Daarbij nemen zo’n acht leerlingen in een binnenkring plaats met leraren in een buitenkring daaromheen. Een docent bevraagt de leerlingen op thema’s die spelen, de andere leraren luisteren alleen.

  Stap 4: Zorg voor uitwisseling en borging tussen lerarenteams

  Als er binnen een school meerdere teams aan verbeterdoelen werken, dan is het goed om na elke periode af te stemmen. Organiseer een soort verbindingssessie tussen de teams of met afgevaardigden van een team. Wat werkte goed, wat minder? Wat houden we vast? Wat verwerken we in een schoolbrede standaard? Zo werkt u samen toe naar gedragen verbeteringen in uw onderwijs. En dat zorgt weer voor voeding voor de ‘overtuiging’.

  Wat levert werken volgens de leerKRACHT-methodiek op?

  • Doordat leraren op deze manier samenwerken, komen eventuele hiaten in kennis of vaardigheden vanzelf bovendrijven. Ook als het gaat om ict-bekwaamheid. En dan kan de een de ander helpen. De meeste kennis is vaak al wel in huis, maar moet samengebracht worden. Is deze niet in huis aanwezig, dan kan er hulp van buiten komen.
  • Daarnaast zorgt deze manier van samenwerken voor een betere afstemming over het onderwijs dat u aanbiedt. Op die manier worden leerlingen minder afhankelijk van de kwaliteit van een individuele leraar.
  • De leraar staat er veel minder alleen voor, iedereen werkt samen aan steeds beter onderwijs. Dat maakt het werk aantrekkelijker en dat is hoognodig, in een beroepsgroep waarin tekorten zijn en het ziekteverzuim hoog is.

   

  Lees hier de ervaringen van andere docenten, en bekijk meer artikelen als deze op Kennisnet.nl

   

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS