Tip hier de redactie
Nieuws
Bekijk overzicht
14, Wednesday, October , 2020
Artikel delen

Bewaak je privacy bij digitaal thuisonderwijs

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Tijdens de coronacrisis zijn basisscholen massaal overgestapt op digitaal thuisonderwijs. Er is vooral ingezet op online (video)bellen bijvoorbeeld via Microsoft Teams om het onderwijs te laten doorgaan. De keerzijde is dat de inbreuk op de privacy groot kan zijn.

  Scholen hechten waarde aan het borgen van de privacy van hun medewerkers en van leerlingen. In de praktijk is dit echter niet altijd goed geregeld. Dit komt mede door de korte tijd waarin scholen het afstandsonderwijs moesten organiseren en inrichten. 

  De verwachting is dat lesgeven op afstand deel zullen blijven uitmaken van het onderwijs, zeker nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt en het aantal besmettingen flink aan het toenemen zijn. Daarom is het belangrijk dat scholen ook in deze situatie zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. 

  Van oudersleerkrachten, directeuren en bestuurders krijg ik vragen over de verwerking van persoonsgegevens in het afstandsonderwijs. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of de systemen die scholen gebruiken om te videobellen wel veilig zijn. En of gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen.  

  Voor online (video)bellen is het belangrijk dat scholen brede afspraken en richtlijnen opstellen voor het beschermen van de privacy. Dit om te voorkomen dat elke leerkracht zelf moet bepalen hoe deze moet omgaan met de gegevens van leerlingen. Scholen moeten beleid opstellen over welke applicaties wel/niet mogen worden ingezet. Ook moeten scholen goede afspraken maken met softwareleveranciers 

  Er is veel informatie te halen uit de beelden die bij online (video)bellen te zien zijn door leerkrachten en medeleerlingen. Bijvoorbeeld over hoe leerlingen presteren, hoe zij zich gedragen en hoe het is gesteld met hun concentratie. Maar bijvoorbeeld ook hoe een leerling woont of wat gezinsleden doen die in de achtergrond zichtbaar zijn. 

  In tegenstelling tot in de normale lespraktijk, kunnen deze observaties nu makkelijk worden opgeslagen en verspreid. Of in verkeerde handen vallen, bijvoorbeeld als de systemen niet goed zijn beveiligd. 

  Naast beleid in de vorm van afspraken en richtlijnen is het ook belangrijk te blijven werken aan bewustwording bij leerkrachten. Hoe gaan medewerkers om met privacygevoelige informatie? Zijn leerkrachten zich bewust van de risico’s en gevolgen als er iets mis gaat? Het is goed om jaarlijks een AVG bijeenkomst voor het schoolteam in te plannen. Het hoeft niet elke keer een saaie training waarin de basisbeginselen weer uitgelegd worden, maar het kan leuk en interactief zijn en zelfs in een vorm van een game.

  Bekijk hier nog meer tips en mogelijkheden.

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS