Tip hier de redactie

Blijf ontwikkelingen op het gebied van de Metaverse en Web3 in de gaten houden

Businessman login with fingerprint scanning technology. fingerprint to identify personal, security system concept

Als het gaat om trends en ontwikkelingen lijkt alle aandacht momenteel uit te gaan naar toepassingen van generatieve AI, zoals ChatGPT en DALL-E. Volgens Bernard Marr moeten we echter ontwikkelingen op het gebied van de Metaverse en Web3 ook in de gaten houden. Onder meer hun relevantie voor leren, opleiden en onderwijs. Verschillende factoren leiden… Continue reading Blijf ontwikkelingen op het gebied van de Metaverse en Web3 in de gaten houden

Stap voor stap naar digitaal veilig onderwijs

Het gebruik van digitale technologieën in het onderwijs heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Scholen maken steeds meer gebruik van online lesmateriaal, digitale leeromgevingen, en communicatie- en samenwerkingsplatforms. Dit brengt, naast de voordelen, risico’s met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Digitale veiligheid is daarom van cruciaal belang voor scholen.… Continue reading Stap voor stap naar digitaal veilig onderwijs

Generatie Z over hoe mensgerichte AI ons leven kan verbeteren

Ze groeiden op met computers, apps en sociale media. Wie tot Generatie Z behoort (en dus tussen 1997 en 2012 geboren is), voelt zich over het algemeen zeer thuis in de digitale wereld. Dat merk je ook aan de manier waarop een groot deel van deze generatie naar Artificiële Intelligentie (AI) kijkt. Een interview met… Continue reading Generatie Z over hoe mensgerichte AI ons leven kan verbeteren

ChatGPT verbannen uit de klas? Zet het in als leermiddel!

Finger touching ChatGPT chat bot screen seen on smartphone display with large Chat GPT logo. AI chatbot by OpenAI. Macro photo. Stafford, United Kingdom, February 19, 2023

ChatGPT, je hebt vast al veel voorbij zien komen over de nieuwe artificial intelligence tool. Misschien heb je je leerlingen zelfs al betrapt op het maken van huiswerk of werkstukken met behulp van deze robotschrijver. Is ChatGPT een gevaar voor het ‘zelf nadenken’ en de creativiteit van leerlingen? Of kan je het juist inzetten als… Continue reading ChatGPT verbannen uit de klas? Zet het in als leermiddel!

Education must prepare young learners for the future

The world of business and society are changing. Rising inequality, disinformation, the effects of climate change and rapid advancements of technology are just a few of the trends we’re seeing. And with this the skills children need to navigate life and work, are changing too. Yet, less than half of the world’s children are on… Continue reading Education must prepare young learners for the future

Maand van de Digitale Fitheid

Kijk je meer dan 4 uur per dag naar een scherm en wil je digitaal fit blijven? Dat heeft tijd, aandacht en onderhoud nodig. In maart werken we daar samen aan. Het is bijna weer zover. De Maand van de Digitale Fitheid komt er weer aan! In maart 2023 kun je deelnemen, of je eigen… Continue reading Maand van de Digitale Fitheid

Aanpak starten met leermiddelenbeleid

Scholen in het po en vo moeten geregeld keuzes maken over leermiddelen. Voor leerkrachten zijn goede leermiddelen een van de belangrijkste instrumenten om goed onderwijs te kunnen geven. Het aanbod aan leermiddelen is vaak divers en er zijn steeds meer nieuwe functies en mogelijkheden. Keuzes maken voor leermiddelen is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt om… Continue reading Aanpak starten met leermiddelenbeleid

Instruct lanceert keurmerk voor digitale geletterdheid voor scholen.

22 februari, 2023 – Instruct, uitgeverij van de digitale lesmethode DIGIT voor onder andere het basisonderwijs en voortgezet onderwijs heeft het keurmerk DIGI-proof gelanceerd. DIGI-proof is hét kwaliteitskeurmerk voor scholen die gebruikmaken van de lesmethode DIGIT-po of DIGIT-vo voor digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid bij leerlingen én docent is één van de ambities van het onderwijs.… Continue reading Instruct lanceert keurmerk voor digitale geletterdheid voor scholen.

Als leerlingen ChatGPT kunnen gebruiken, dan kunnen docenten dat ook!

17 maart 2023 | Emmauscollege Rotterdam Generatieve AI. Slimmer en beter dan Google? Leerlingen hadden het al snel ontdekt. Tijd om eens te kijken naar de mogelijkheden die ChatGPT biedt om het werk van docenten makkelijker te maken. Wat kan je ermee, wat kan je helpen om het slimmer en goed in te zetten, hoe… Continue reading Als leerlingen ChatGPT kunnen gebruiken, dan kunnen docenten dat ook!

Presentaties 47ste MBO Digitaal Conferentie 2023

Wij kijken terug op een volgens ons geslaagde conferentie en danken zowel de sponsoren (Enable-U, CACI (Osiris), Firstklas, Instructure Global, Simac, CISCO, Academic Software, Drieam en WithZoey ) als de collega’s van Zadkine en het Grafisch Lyceum voor hun bijdrage aan dit evenement. In de bijlages hieronder vinden jullie de presentaties terug die tijdens de… Continue reading Presentaties 47ste MBO Digitaal Conferentie 2023

BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS