Tip hier de redactie
Posts
Bekijk overzicht
11 December 2023
Artikel delen

Leesvaardigheid van NT2-leerlingen in het primair onderwijs?

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie
  Welke leerkrachtonafhankelijke werkvormen dragen bij aan de begrijpende leesvaardigheid van NT2-leerlingen in het primair onderwijs?

  NT2-leerlingen hebben doorgaans een beperktere Nederlandse woordenschat en daardoor problemen met begrijpend lezen. Ze zijn gebaat bij uitleg van woorden en instructie door de leerkracht. Om hun achterstand te verkleinen kunnen aanvullend leerkrachtonafhankelijke interventies worden ingezet. Effectief is een rijke taalleeromgeving met veel ruimte voor zelfstandig lezen en praten over boeken. Daarnaast kunnen leerlingen met behulp van multimedia hun woordenschat en tekstbegrip vergroten. Ook rolwisselend lezen, waarbij leerlingen ieder om de beurt hardop denkend lezen, bevordert tekstbegrip (bron; www.kennisrotonde.nl )

   

  Leesbegrip wordt in sterke mate bepaald door de decodeervaardigheden van leerlingen (dus technische leesvaardigheid) en door hun taalbegrip. Verder speelt kennis van de Nederlandse cultuur een belangrijke rol bij leesbegrip.

  Beperkt taalbegrip NT2-leerling veroorzaakt leesbegripsproblemen

  De decodeervaardigheden van NT2-leerlingen blijken vergelijkbaar te zijn met die van Nederlandse leerlingen. Het probleem zit dus niet in het technisch kunnen lezen van een tekst. NT2-leerlingen hebben vaak een beperkt taalbegrip, wat zich onder meer uit in een kleinere woordenschat. En dat veroorzaakt een achterstand in begrijpend lezen. NT2-leerlingen met een kleine woordenschat hebben meer moeite met het begrijpen en gebruiken van de context.

  Zwakke lezers zijn gebaat bij uitleg en instructie

  Uitleg van kernwoorden in een tekst en instructie in woordleerstrategieën leiden bij zwakke lezers tot beter begrip van de tekst. Ook het actief verwerken van woorden is effectief voor zwakke lezers. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld alleen definities krijgen of het woordenboek gebruiken. Transfer naar andere woorden en teksten is echter niet vanzelfsprekend.

  Leerkrachtonafhankelijke interventies zijn aanvullend effectief

  De rol van de leerkracht is cruciaal voor uitleg van woorden en leesinstructie. Aanvullend kan de inzet van leerkrachtonafhankelijke interventies een bijdrage leveren aan het verkleinen van de achterstand in taalbegrip en woordenschat. Voorbeelden van dergelijke interventies zijn een rijke leeromgeving, multimedia en rolwisselend lezen.

  Verder lezen? Lees hier het volledig artikel

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS