Tip hier de redactie
Posts
Bekijk overzicht
13 May 2021
Artikel delen

Met behulp van Minecraft de besluitvorming van gemeente Wassenaar ondersteunen

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  De gemeente Wassenaar is samen met groep 7 van de Herenwegschool en Microsoft een bijzonder project gestart. Met hulp van Minecraft gaan de kinderen het stadsbestuur helpen met de besluitvorming rond de herinrichting van de Wassenaarse Slag, de strandpoort bij Rijksdorp. De school werkt samen met de Missing Chapter Foundation, de Universiteit van Leiden en de landelijke Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

  Met dit initiatief willen Herenwegschool en het stadsbestuur burgerschap bij kinderen bevorderen door hun mening en ideeën mee te nemen in lokale beslissingen. Daarnaast is het doel om technologie te democratiseren ten behoeve van burgerschap, kansgelijkheid en inclusiever onderwijs.

  Minecraft is als tool gekozen omdat het voor iedereen leuk en gemakkelijk is. De 7e klassers zijn afgelopen maart begonnen. Leraren zijn getraind in Minecraft en kinderen bouwen de Wassenaarse Slag na in Minecraft. Burgemeester De Lange en wethouder Schokker geven les in democratie en besluitvorming in de gemeente. Daarnaast zijn de kinderen in overleg met lokale ondernemers van de Wassenaarse Slag, Staatsbosbeheer, de reddingsbrigade en de surfclub.

  De enthousiaste kinderen blijven bouwen en experimenteren met alle bijdragen die ze hebben ontvangen en de evoluerende ideeën. “Op de vraag wat ze het leukste vinden horen we in koor: ‘Alles, zowel het bouwen, interviewen, vlogjes maken als de lessen”, vertelt meester Vincent. “Het is te gek om te zien dat de kinderen zoveel leren van dit project. Ze doen digitale vaardigheden op via Minecraft, leren iets over de geschiedenis door het monument van de Tweede Wereldoorlog, zien hoe overheidsbesluitvorming werkt en ook een stukje biologie komt langs. Denk aan de flora en fauna van het strand en duinen. En natuurlijk hopen ze allemaal dat veel ideeën uiteindelijk worden overgenomen in het plan om de Wassenaarse Slag te verbeteren.”

  De volgende maanden zullen worden besteed aan gedetailleerde uitwerking van het project. Ook zullen de leerlingen een presentatie voorbereiden, dat voor de zomer aan de Raad gepresenteerd zal worden. Zoals Bob van den Steenhoven, directeur van de Herenwegschool aangeeft: “Dat we dit zo mooi kunnen neerzetten, waarbij meerdere partijen samenkomen ten behoeve van innovatie op het gebied van kind-inclusie en het democratiseren van technologie, is iets waar ik nu al trots op ben.”

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS