Projecten op een rij

1. mAIchart voor leraren po

Over de ontwikkeling van leerlingen wordt veel data verzameld. We maken één centraal lerarendashboard met scholen van Stichting LucasViertaal en Scala. Dit dashboard geeft inzicht in de ontwikkeling van leerlingen. Verschillende databronnen worden gecombineerd en geanalyseerd door AI. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe een dashboard het handelen van de leraar ondersteunt en/of verbetert. Samen met wetenschappers van Universiteit Utrecht en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

#po #tijdswinst #onderwijsopmaat

2. Technisch leren lezen met spraaktechnologie​

Kan Automatic Speech Recognition (ASR) het technisch leren lezen op de basisschool ondersteunen? We maken met Stichting Klasse een adaptieve toepassing om technisch lezen te oefenen. Een bijbehorend dashboard geeft de leraar inzicht in de ontwikkeling van technische leesvaardigheden op klank- en woordniveau. Dit geeft onderwijscollega’s dynamisch inzicht in de leesontwikkeling van hun leerlingen. Samen met scholen Novolanguage en wetenschappers van de Radboud Universiteit.

#po #motivatie #leerwinst #onderwijsopmaat

3. Adaptief leren als alternatief voor toetsen​

Met de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam maken we een adaptief leermiddel ter vervanging van feit-gebaseerde kennistoetsen. Dit vraagt om de doorontwikkeling van een cognitief AI-model. Het model analyseert tijdens het leren of een leerling bepaalde feiten voldoende beheerst en biedt de leerling op het juiste moment passende oefeningen aan. Samen met Slimstampen en wetenschappers van Universiteit Utrecht.

#vo #motivatie

4. Bevorderen van zelfregulatie bij het schrijven van essays​

Op scholen van Quadraam maken we het FLORA algoritme toepasbaar voor het voortgezet onderwijs. Het algoritme ondersteunt en stimuleert de zelfregulerende vaardigheden tijdens het schrijven. Deze toepassing wordt bij meerdere vakken ingezet. Hoe beïnvloedt dit de zelfregulatievaardigheden en lees- en schijfvaardigheid van leerlingen? En ook: hoe kan de leraar dit leerproces goed ondersteunen? Samen met wetenschappers van Radboud Universiteit en Monash University (Melbourne).

#vo #motivatie #leerwinst

5. Slimme aanbevelingen voor een persoonlijk leerpad​

Hoe kan AI bijdragen aan persoonlijke ondersteuning aan leerlingen in hun leerproces? Met het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum ontwerpen we ondersteuning voor leerlingen om ze te helpen leren bij het vak Informatica. Ook maken we richtlijnen voor leraren en gastdocenten. Samen met Co-Teach Informatica en wetenschappers van Universiteit Utrecht.

#vo #lerarentekort

6. Woordenschat vergroten door rijke context​

Met scholen van Flores onderzoeken we of virtual reality helpt om de woordenschat van kleuters met een onderwijsachterstand te vergroten. VR laat de kleuters op school actief nieuwe contexten beleven, zoals bijvoorbeeld bergen of duinen. Wat vraagt dit van leerlingen en hoe draagt dit bij aan de ontwikkeling van de woordenschat? Samen met wetenschappers van iXperium en Radboud Universiteit.

#po #kansengelijkheid

7. Efficiëntere wachtrij door een betere vraagstelling

Hoe kan AI bijdragen aan het detecteren en interpreteren van vragen die leerlingen stellen en daar passende antwoorden op geven? Met Het Stedelijk in Enschede ontwikkelen we een prototype voor het vak Informatica. De AI ontvangt vragen van leerlingen, nodigt leerlingen uit om de vraag aan te scherpen en na te denken over hun aanpak. Waar mogelijk geeft de AI antwoord. De docent heeft via een dashboard overzicht en ziet waar extra ondersteuning gewenst is, en op welke manier. Samen met TA-help.me en wetenschappers van TU Eindhoven en Universiteit Utrecht.

#vo #motivatie #leerwinst