Tip hier de redactie
Posts
Bekijk overzicht
6 June 2024
Artikel delen

Normenkader IBP voor het onderwijs

Categories

Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  Vernieuwde opzet

  Kennisnet heeft vandaag gemeld dat Het Normenkader IBP is vernieuwd.

  Wat is er veranderd? De website normenkaderibp.nl vervangt de pdf van het normenkader. Daarom is het normenkader nu gebruiksvriendelijker en beter doorzoekbaar, je kunt teksten kopiëren en de leesbaarheid is verbeterd. De gewijzigde en nieuwe elementen licht Kennisnet hier toe.

  • Wie is verantwoordelijk. Per domein beschrijven we wie welke rol heeft bij de uitvoering van de normen binnen het domein. Wie is eindverantwoordelijk, wie is verantwoordelijk voor de uitvoering, wie moet geïnformeerd zijn en wie geraadpleegd?
  • Waarom is dit nodig. Bij elke norm leggen we uit waarom het nodig is om deze toe te passen. Zo weet je waarom de norm relevant is en bijdraagt een digitaal veilig onderwijs.
  • Toetsingskader. Het toetsingskader is vervangen door de volwassenheidsniveaus. Bij elke norm beschrijven we 5 niveaus. Niveau 3 komt overeen met het toetsingskader en is het streefniveau van de sector.
  • Voorbeeldmaatregelen. De voorbeeldmaatregelen vind je per norm terug onder ‘Aan de slag’. Ze zijn waar nodig aangepast zodat het makkelijker is om ze toe te passen. De maatregelen helpen je op weg naar volwassenheidsniveau 3. Het zijn voorbeelden van maatregelen die je kunt nemen. Het beveiligen van informatie en beschermen van privacy is maatwerk. Voor jouw school kunnen extra of andere maatregelen nodig zijn.
  • Hulpmiddelen. Per domein en per norm vind je terug welke beschikbare hulpmiddelen er zijn, zodat je deze kunt gebruiken bij het uitvoeren van de maatregelen onder ‘Aan de slag’. Bijvoorbeeld door beleid te maken of processen in te richten.
  • Gerelateerde wetten en normen. Per norm vind je terug aan welke wetten, andere normen en standaarden deze gerelateerd is. Zo weet je welke normen van informatiebeveiliging en privacy raakvlakken hebben met elkaar, en zie je wat de relatie is met wetten en standaarden zoals de AVG, de ISO-standaard en het certificeringsschema IBP ROSA.

  Digitaal veilig onderwijs. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Met de toenemende digitalisering in het onderwijs, nemen ook de dreigingen en privacyrisico’s toe. Een datalek, ransomware of cyberaanval kan ervoor zorgen dat gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers op straat komen te liggen én dat je systemen platliggen, waardoor lessen niet kunnen doorgaan. Daarom werken we als onderwijssector toe naar één norm voor digitaal veilig onderwijs: het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor het onderwijs.

  Lees hier verder

  Tags

  Deel dit artikel

  Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

  Tip hier de redactie

  BLIJF OP DE HOOGTE VAN AL HET ONDERWIJSINNOVATIE NIEUWS